En kvinna som står framför ett rapsfält - Special Nutrition - AAK

Främjar en hälsosammare livsstil

Functional Nutrition

Efterfrågan på produkter med specifika hälsofördelar ökar över hela världen. Upptäck AAK:s Functional Nutrition-sortiment som innehåller lipider som kliniskt bevisats ha en positiv effekt på hälsan.

Vårt sortiment av näringslipider innehåller omega-3-fettsyror (Specidol™) och fytosteroler (Vividol®). Dessa har en positiv effekt på kolesterolnivån i blodet och främjar därigenom ett hälsosamt hjärt- och kärlsystem. Specidol™ och Vividol® gör det möjligt att tillsätta hälsosamma ingredienser till vardagsprodukter. På så sätt erbjuds konsumenter ett sätt att äta hälsosamt utan att deras diet ändras.

Kunden främst

AAK:s vision om att vara förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar kan bara uppnås genom att vi sätter dig som kund främst. Ömsesidigt samarbete gör det lättare att ta sig an utmaningar med förbättrade produktegenskaper, framgångsrika marknadsintroduktioner och skapande eller bibehållande av varumärkeslojalitet bland konsumenter. Att sätta dig främst betyder också att leverera kvalitet som en första förmån.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling