Hand på en laptop under ett telefonmöte - Investerare - AAK

Gräv djupare in i våra rapporter och siffror

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och/eller årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.

Kvartalsrapport för första kvartalet 2024

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2024, hålls en press- och analytikerkonferens torsdagen den 25 april 2024 klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör.

Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Om du önskar ställa frågor, vänligen använd telefonalternativet.

  • Om du vill delta via telefon, vänligen registrera dig på följande länk.
  • För att följa konferensen via webbsändning, vänligen använd följande länk.

Delårsrapporten för det första kvartalet kommer att offentliggöras den 25 april 2024 kl. 8:30 lokal tid. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt före konferenssamtalet medan webbsändningen kan ses efter avslutat samtal. Materialet finns på www.aak.com/investerare.

Kontakt

Carl Ahlgren

Head of IR and Corporate Communication