Hand på en laptop under ett telefonmöte - Investerare - AAK

Gräv djupare in i våra rapporter och siffror

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och/eller årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.

2020

22 oktober

Lyssna på telefonkonferensen i samband med publicerandet av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2020.

Lyssna på telefonkonferensen
Ladda ned material (PDF)

17 juli

Lyssna på telefonkonferensen i samband med publicerandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020.

Lyssna på telefonkonferensen
Ladda ned material (PDF)

24 april

Lyssna på telefonkonferensen i samband med publicerandet av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2020.

Lyssna på telefonkonferensen
Ladda ned material (PDF)

30 januari

Lyssna på telefonkonferensen i samband med publicerandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019.

Lyssna på telefonkonferensen
Ladda ned material (PDF)

Kontakt

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Press- och analytikerkonferens 2019

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2019.

Press- och analytikerkonferens 2018

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2018.

Press- och analytikerkonferens 2017

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2017.

Press- och analytikerkonferens 2016

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2016.

Press- och analytikerkonferens 2015

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2015.

Press- och analytikerkonferens 2014

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2014.

Press- och analytikerkonferens 2013

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2013.

Press- och analytikerkonferens 2012

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2012.

Press- och analytikerkonferens 2011

Material från telefonkonferenser relaterade till rapporter 2011.

template

template

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.