Hand på en laptop under ett telefonmöte - Investerare - AAK

Gräv djupare in i våra rapporter och siffror

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och/eller årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.

2021

28 januari

Lyssna på telefonkonferensen i samband med publicerandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020.

Lyssna på telefonkonferensen
Presentationsmaterial (PDF)