Hållbarhet på AAK

Making Better Happen™ från växt till varumärke

Hållbarhet från växt till varumärke

Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte Making Better Happen™. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan.

Att integrera hållbarhetsarbetet i vår dagliga verksamhet hjälper oss på AAK att uppnå vår vision om att bli förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar. Ekonomisk tillväxt samt socialt och miljömässigt ansvarstagande är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framgång.

Vårt åtagande

Covid-19-pandemin fortsätter att vara en utmaning utan motstycke för samhällen och företag över hela världen. När vi blickar tillbaka på 2021 ser vi att AAK trots detta lyckades göra stora framsteg. Vi har hållit oss till våra åtaganden, vi tar vår del av ansvaret för att skapa förändring i branschen och vi verkar för en mer rättvis, inkluderande och hållbar värld. Läs mer om hur vi har kommit framåt med våra åtaganden under 2021 här.

Våra framsteg

Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte – Making Better Happen™. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan. Under 2021 har vi gjort betydande framsteg som gjort det möjligt för oss att få hållbarhet att hända, från växt till varumärke. Läs mer om våra framsteg här.

Vårt bidrag

Den mest betydande påverkan vi skapar kopplat till Agenda 2030 är genom Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea. På bara fyra år har programmet vuxit från att involvera 100.000 kvinnor till 353.000 kvinnor. Vi engagerar oss aktivt i dessa kvinnor och erbjuder förfinansiering, träning och utbildning inom en rad områden, däribland hållbara arbetsmetoder. Läs mer om vårt bidrag här eller i vår SDG-lägesrapport.

Vårt tillvägagångssätt

AAK:s House of Sustainability är ett ramverk för hållbarhet som beskriver hur vårt hållbarhetsarbete är ordnat och inriktat på vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen™. Syftet är att integrera hållbarhet från växt till varumärke samt att stärka AAK:s ställning som kundernas förstahandsval för växtbaserade oljelösningar. Läs mer om vårt tillvägagångssätt här

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Utforska mer