AAK:s hållbarhetsarbete

Making Better Happen™ från växt till varumärke

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Att få med hållbarhetsarbetet som en integrerad del i vår dagliga verksamhet ser vi på AAK som ett viktigt hjälpmedel för att uppnå vår vision om att bli kundernas förstahandsval för värdehöjande växtbaserade oljelösningar. Ekonomisk tillväxt samt socialt och miljömässigt ansvarstagande är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framgång.

Hållbarhet har varit en grundpelare i AAK i många år. Det har en stark koppling till vilka vi är och hur vi bedriver verksamheten. Vi ser också hållbarhet som grund läggande för företagets fortsatta utveckling och framgång. Eftersom AAK använder ett stort antal råvaror i sina processer har vi stora möjligheter att påverka och ta ansvar för att de livsmedel som konsumenterna köper är framtagna på ett hållbart sätt. Genom att säkra hållbarhet i leveranskedjorna, minska vår påverkan på miljön och ha god kunskap om hållbarhetsfrågor kan vi förse våra kunder och i förlängningen även konsumenterna med värdeskapande, hållbara lösningar. Läs mer i VD:s uttalande

AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet. 

loading...
armar som kramar ett träd - Hållbar tillväxt - AAK

Policyer och koder

Med FN:s Global Compact-principer som grund har vi utvecklat våra egna policyer och koder. Vi övervakar kontinuerligt våra framsteg och följer upp det arbete vi har utfört. Kika gärna på några av dessa rapporter och dokument om du vill veta mer om vad vi gör för att skapa en bättre morgondag för alla.

Nedladdningar

händer som håller matjord - Hållbar tillväxt - AAK

Uttalanden

För oss handlar ansvarsfullhet även om att vara tydlig och transparent. Här har vi samlat några av våra uttalanden inom områden som exempelvis produktion, leveranskedjor, klagomål, och mänskliga rättigheter.

Nedladdningar

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?