Hållbarhet på AAK

Making Better Happen™ från växt till varumärke

Hållbarhet från växt till varumärke

Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte Making Better Happen™. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan.

Att integrera hållbarhetsarbetet i vår dagliga verksamhet hjälper oss på AAK att uppnå vår vision om att bli förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar. Ekonomisk tillväxt samt socialt och miljömässigt ansvarstagande är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framgång.

Vårt åtagande

Covid-19-pandemin innebar utmaningar för samhällen och företag under 2020. Under 2021 har vi en unik möjlighet att återuppbygga ännu bättre. Som ett av de företag som undertecknat FN:s Global Compact och uttalandet för förnyat globalt samarbete tar vi vår del av ansvaret för att styra in världen på en mer jämlik, inkluderande och hållbar väg. Läs mer om vårt åtagande här.

Våra framsteg

Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte – Making Better Happen™. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan. Under 2020 har vi gjort betydande framsteg som gjort det möjligt för oss att få hållbarhet att hända, från växt till varumärke. Läs mer om våra framsteg här.

Vårt bidrag

Under 2020 var det genom Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea i Västafrika, som vår påverkan med koppling till Agenda 2030 var som allra störst. Ett viktigt framsteg var att antalet kvinnor som deltar i programmet ökade med 39% (90.000) jämfört med 2019. Idag är totalt 321.443 kvinnor med i programmet. Läs mer om vårt bidrag här.

Vårt tillvägagångssätt

Under 2020 uppdaterade och skärpte vi vårt ramverk för att integrera hållbarhet i vår affärsmodell och affärsstrategi – AAK House of Sustainability. Syftet är att integrera hållbarhet från växt till varumärke samt att stärka AAK:s ställning som kundernas förstahandsval för växtbaserade oljelösningar. Läs mer om vårt tillvägagångssätt här

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Utforska mer