Hållbarhet

är en del av vårt DNA

Hållbarhet är en del av vårt DNA

Att få med hållbarhetsarbetet som en integrerad del i vår dagliga verksamhet ser vi på AAK som ett viktigt hjälpmedel för att uppnå vår vision om att bli kundernas förstahandsval för värdeskapande vegetabiliska oljor. Ekonomisk tillväxt samt socialt och miljömässigt ansvarstagande är en förutsättning för vår fortsatta utveckling och framgång.

Syftet med vår hållbarhetsrapport är att ge en klar och tydlig bild av hur AAK aktivt integrerar hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet. Rapporten är resultatet av ett samarbete på global nivå som involverar medarbetare från AAK:s samtliga anläggningar världen över. Alla bidrar med sina egna erfarenheter av företagets många olika miljö- och samhällsrelaterade initiativ. För att illustrera hur väl förankrat hållbarhetsarbetet är i AAK, både i vårt tankesätt och i de aktiviteter vi genomför, berättar vi även om olika konkreta initiativ och projekt från olika delar av organisationen.

AAK:s hållbarhetsredovisning görs enligt GRI-standardens Core option och rapporten har anpassats för att följa bestämmelserna i svenska årsredovisningslagen som baseras på riktlinjerna i förordning 214/95/EU om stora företags tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. För att veta mer om vårt arbete, läs vår senaste Hållbarhetsrapport. Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten hittar du här

 

AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet. Se mer i videon nedan: 

loading...

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Våra fokusområden

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

AAK:s House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Hållbarhet — VD:s uttalande

Hållbarhet har varit en grundpelare för AAK i många år med en stark koppling till vilka vi är. 2019 påbörjade vi en strategisk process för att identifiera möjligheter till framtida tillväxt och hållbarhet bekräftades då som en nyckelförutsättning för framtiden.

Certifikat för säkerhet och hälsa

Våra produkter och bearbetningsmetoder följer erkända standarder och föreskrifter, vilket garanterar dig säkra, hälsosamma och hållbara lösningar. Få mer information om våra certifikat.

armar som kramar ett träd - Hållbar tillväxt - AAK

Policyer och koder

Med FN:s Global Compact-principer som grund har vi utvecklat våra egna policyer och koder. Vi övervakar kontinuerligt våra framsteg och följer upp det arbete vi har utfört. Kika gärna på några av dessa rapporter och dokument om du vill veta mer om vad vi gör för att skapa en bättre morgondag för alla.

Nedladdningar

Lägesrapporter om hållbar palmolja

Visste du att 100 % av våra palmoljeleverantörer riskutvärderas av frivilligorganisationen Proforest? Visste du att vi spårade 96 % av palmoljan, all palmkärnolja och alla derivat tillbaka till kvarnen? Läs mer om våra framsteg i lägesrapporterna om hållbar palmolja. För att få tillgång till äldre rapporter, skicka ett e-postmeddelande till: sustainability@aak.com 

Nedladdningar

Lägesrapporter om hållbar shea

Sheaträdet växer vilt i Västafrika söder om Sahara. Shea är en unik råvara som används i till exempel choklad och kosmetikprodukter. I våra lägesrapporter om hållbar shea kan du bland annat läsa om våra leveranskedjor och de olika hållbarhetsinitiativ som vi är engagerade i.

Nedladdningar

händer som håller matjord - Hållbar tillväxt - AAK

Uttalanden

För oss handlar ansvarsfullhet även om att vara tydlig och transparent. Här har vi samlat några av våra uttalanden inom områden som exempelvis produktion, leveranskedjor, klagomål, och mänskliga rättigheter.

Nedladdningar