Vatten som droppar ner i havet från ett löv - Technical Products - AAK

Tekniska produkter

Effektiva och optimerade lösningar

Tekniska produkter

AAK är en ledande tillverkare av fettsyror, glycerol och vegetabiliska lösningar för många olika industrier och applikationer. AAK:s många olika tekniska produkter är noggrant utvecklade för att generera hög effektivitet, stabilitet och optimerad prestanda.

Skräddarsydd kundgemensam utveckling

I nära samarbete med kunder driver vi innovation av högpresterande lösningar som möter dagens behov och morgondagens krav. Genom att tillhandahålla ett brett urval av vegetabiliska oljor erbjuder vi skräddarsydda lösningar baserade på olika råvaror, såsom raps, soja och shea. 

Med vår djupa kompetens och vårt koncept för kundgemensam utveckling stöttar vi dig i produktutveckling och prestandaförbättringar – hela vägen från idé till produktlansering.

Hållbara tekniska produkter

Hållbarhet är centralt för AAK. Vi är stolta över att kunna leverera hållbara tekniska lösningar till ett stort antal applikationer, som tvättmedel, gummi, plast och ljus. Våra leveranskedjor granskas noggrant och regelbundet för att säkerställa att vi uppfyller våra högt satta mål för ansvarsfulla inköp.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling