Palm

Engagemang för hållbar palmolja

Ansvarsfulla inköp av palm

Palmolja är en av AAK:s viktigaste råvaror och ansvarsfulla inköp av palmolja är av största vikt för oss. Eftersom grödan odlas i så stor omfattning globalt, och de miljömässiga och sociala utmaningarna i de enskilda odlingsregionerna är så omfattande, krävs både ett konsekvent tillvägagångssätt och samarbete längs hela leveranskedjan.

Den största utmaningen i vår bransch är att enbart använda palmolja som har producerats utan någon avskogning eller markomvandling och utan brott mot mänskliga rättigheter.

Vårt löfte? Bara tillsammans kan vi göra den globala palmoljeindustrin transparent och hållbar.

Vad är hållbar palmolja för oss?

  • AAK:s egna kriterier — AAK-koncernens policy för socialt ansvar, palmoljepolicy och uppförandekod (tillgängliga här)
  • RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) certifiering — RSPO-certifieringen är ett av de mest tillförlitliga sätten att säkerställa att palmoljeproduktionen uppfyller höga sociala och miljömässiga krav
  • NDPE verification — No-deforestation, No-development on peat and No-exploitation

Fördelarna med palmolja

Palmolja är en fantastisk gröda av många olika anledningar. Det är ett stabilt råmaterial som används för att sänka transfett nivåer i olika applicationer. Det är den mest effektiva växtbaserade oljan räknat i avkastning per hektar. Andra grödor behöver minst fem gånger så stor areal för att producera samma volym olja. Den är billigare än andra grödor – palmolja är en viktig del av kosten för halva jordens befolkning. Palmolja innebär också ekonomiska fördelar för fattigare samhällen världen över, genom bland annat arbetstillfällen, bättre skolor och annan infrastruktur. Denna olja erbjuder en väg ut ur fattigdom för många familjejordbrukare – människor som inte har många andra försörjningsmöjligheter.

Engagemang för förändring

Palmolja kan produceras på ett hållbart sätt och utan negativ påverkan på miljön och arbetsförhållandena. Om vi ska kunna stoppa icke hållbar produktion och verifiera en mer hållbar lösning krävs en fortsatt marknadsomställning hos alla intressenter längs värdekedjan för palmolja. AAK har länge gått i täten för en sådan förändring. Vi var med och grundade Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 2003, som idag är branschstandarden för certifierad hållbar palmolja. Följ våra framsteg på www.rspo.org

AAK:s licensnummer: RSPO 2-0001-04-100-06 

Lägesrapporter om hållbar palmolja

I våra lägesrapporter om hållbar palmolja finns mer information om våra leveranskedjor och våra framsteg. Vår senaste rapport och vårt arkiv hittar du här.

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Åtaganden och ambitioner

För ansvarsfulla inköp av palmolja fokuserar vi på våra åtagande till 2025:

  • 100% verifierat avskogningsfri
  • 100% spårbar till plantage
  • Säkerställa vetenskapsbaserade mål och att due diligence rörande mänskliga rättigheter är införlivat

Viktiga resultat 2022

 

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?