Närbild på blommande rapsfält - Technical Products - AAK

Naturlig skördeökning med Phosforkalk

AAK:s Phosforkalk täcker dina behov av kalk, fosfor och magnesium

PHOSFORKALK

En ren naturprodukt som täcker ditt behov av kalk, fosfor och magnesium under fem år. Detta bidrar till ökad skörd, sänkt gödningskostnad och bättre markstruktur.