Shea

Kvinnors guld från Västafrika

Ansvarsfulla inköp av shea

Frukten från sheaträdet är en unik gröda eftersom inga gödningsmedel eller bekämpningsmedel behövs för att den ska växa. Träden, som växer i skogsjordbrukssystem i det område som kallas för sheabältet och sträcker sig över hela Västafrika, utgör en viktig inkomstkälla för samhällena i området.

Kvinnors guld från Västafrika

Av tradition är det kvinnorna som samlar in sheafrukten och bearbetar kärnorna som den innehåller. Inkomsterna från denna gröda lindrar fattigdom och svält och ger kvinnorna möjlighet att investera i sina barns utbildning och annan inkomstbringande verksamhet.

Sedan 2009 har vi haft ett nära samarbete med både sheahandlare och kvinnogrupper för att bidra till bättre förhållanden för dem och för att se till att arbetsmetoderna är hållbara längs hela leveranskedjan.

Två parallella leveranskedjor 

AAK har köpt in sheakärnor från Västafrika i över 60 år. I den traditionella leveranskedjan köper vi shea via ett nätverk av leverantörer. Vi använder två olika leveranskedjor. I den traditionella leveranskedjan köper vi shea via ett nätverk av leverantörer. I vår leverantörskedja Kolo Nafaso köper vi direkt från kvinnorna som samlar och bearbetar sheakärnor. Idag engagerar vi mer än 320.000 kvinnor i Kolo Nafaso-programmet, vilket bidrar till fattigdomsbekämpning och kvinnors bemyndigande.

Lägesrapporter om hållbar shea

I våra lägesrapporter om hållbar shea finns mer information om våra leveranskedjor och de olika hållbarhetsinitiativ som vi är engagerade i. Vår senaste rapport och vårt arkiv hittar du här.

Ambitioner

På AAK arbetar vi hårt för ständig förbättring för människor och miljö. För ansvarsfulla inköp av shea fokuserar vi på våra åtagande:

Traditionella leveranskedjan

 • Minst 95% spårbarhet till distriktsnivå varje säsong
 • 100% av leverantörerna ska vara utbildande till 2025
 • 150 000 träd planterade i Västafrika till 2025

Kolo Nafaso leveranskedjan

 • Kontinuerligt förbättra kvinnors försörjning
 • Årlig verifiering av Kolo Nafasos principer och anspråk
 • Nå 6.500 människor med rent vatten till 2025

Viktiga resultat 2020

Under 2020 har vi gjort betydande framsteg:

Traditionella leveranskedjan

 • 100% spårbarhet till distriktsnivå uppnått
 • Leverantörsengagemanget stärktes
 • Fler än 30.000 träd planterade

Kolo Nafaso leveranskedjan

 • Fler än 320.000 kvinnor engagerade – en ökning med +39% sedan förra säsongen
 • Första verifieringsgranskningen slutförd
 • Initierat partnerskap med Saha Global om rent dricksvatten 

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?