Shea

Kvinnors guld från Västafrika

Ansvarsfulla inköp av shea

Frukten från sheaträdet är en unik gröda eftersom inga gödningsmedel eller bekämpningsmedel behövs för att den ska växa. Träden, som växer i skogsjordbrukssystem i det område som kallas för sheabältet och sträcker sig över hela Västafrika, utgör en viktig inkomstkälla för samhällena i området.

Kvinnors guld från Västafrika

Av tradition är det kvinnorna som samlar in sheafrukten och bearbetar kärnorna som den innehåller. Inkomsterna från denna gröda lindrar fattigdom och svält och ger kvinnorna möjlighet att investera i sina barns utbildning och annan inkomstbringande verksamhet.

Sedan 2009 har vi haft ett nära samarbete med både sheahandlare och kvinnogrupper för att bidra till bättre förhållanden för dem och för att se till att arbetsmetoderna är hållbara längs hela leveranskedjan.

Två parallella leveranskedjor 

AAK har köpt in sheakärnor från Västafrika i över 60 år. I den traditionella leveranskedjan köper vi shea via ett nätverk av leverantörer. Vi använder två olika leveranskedjor. I den traditionella leveranskedjan köper vi shea via ett nätverk av leverantörer. I vår leverantörskedja Kolo Nafaso köper vi direkt från kvinnorna som samlar och bearbetar sheakärnor. Idag engagerar vi nästan 300.000 kvinnor i Kolo Nafaso-programmet, vilket bidrar till fattigdomsbekämpning och kvinnors bemyndigande.

Lägesuppdatering om hållbar shea

Vi publicerar kontinuerligt uppdateringar om våra leveranskedjor för shea och de senaste hållbarhetsinitiativen som vi är engagerade i. Läs mer i vår senaste uppdatering (på engelska) och vårt arkiv.

Åtaganden och ambitioner

Traditionella leveranskedjan

 • Minst 95% spårbarhet till distriktsnivå varje säsong
 • 100% av leverantörerna ska vara utbildande till 2025
 • 150 000 träd planterade i Västafrika till 2025

Kolo Nafaso leveranskedjan

 • Kontinuerligt förbättra kvinnors försörjning
 • Årlig verifiering av Kolo Nafasos principer och anspråk
 • Nå 6.500 människor med rent vatten till 2025

Viktiga resultat 2022

Traditionella leveranskedjan

 • 92% spårbarhet till distriktsnivå uppnått och leveranskedje-poängkort introducerat
 • Leverantörsengagemanget stärktes
 • Runt 27,000 fler shea träd planterade, vilket ger totalt 110,445 träd sedan 2019

Kolo Nafaso leveranskedjan

 • 293,302 kvinnor skrevs in på programmet

 • Komplett verifieringsgranskningen slutförd
 • Rent vatten genom partnerskapet med Saha Global har växt med 8 vattenföretag som förser rent vatten till mer än 2 400 personer.

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?