Palmoljefrukter i manlig arbetares hand - Om oss - AAK

Vi lyssnar, bryr oss om och agerar ansvarsfullt

Uppförandekod

AAK:s vision är att vara förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar. För att uppnå denna vision är det mycket viktigt att organisationen och varje medarbetare är ekonomiskt, socialt och etiskt medvetna och ansvariga.

Du ska kunna lita på AAK. Alla våra medarbetare ska veta hur man tänker, agerar och uppför sig under AAK:s namn. Vi har därför gemensamma värderingar som gör det möjligt att dela samma företagskultur oavsett var vi arbetar inom AAK. Vi kombinerar dessa värderingar med AAK:s uppförandekod, vår policy och våra regler för företagsledning. Resultatet är ett starkt ramverk som står bakom dig och din verksamhet. Det ger etiska riktlinjer för våra medarbetare och definierar också vårt ansvar för de samhällen och personer som vi för samman när vi utvecklar värdehöjande lösningar med vegetabiliska oljor.

Uppförandekoden består av följande områden:

Tillämpning

 • Införande
 • Efterlevnad

Information och kommunikation

 • Konfidentiell information
 • Dokumentation
 • Insiderbrott
 • Myndighetsutredningar
 • Anställdas sekretess
 • Kommunikation

Affärsetik

 • Lagar och regler
 • Konkurrensetik
 • Mutor, gåvor och tjänster
 • Politiska bidrag och lobbyverksamhet
 • Intressekonflikter

Mänskliga rättigheter

 • Socialt ansvar
 • Arbetstid och ersättning
 • Rekrytering och utveckling
 • E-post
 • Företagstillgångar
 • Leverantörer

Arbetsmiljö

 • Arbetsplats
 • Miljö
 • Leverantörer