Palmoljefrukter i manlig arbetares hand - Om oss - AAK

Hög etisk standard

Ett viktigt fundament för vår framgång

AAK-koncernens uppförandekod

Hög etiska standard ligger AAK varmt om hjärtat och är starkt kopplat till vårt verksamhetssyfte, Making Better Happen™. För att förverkliga detta verksamhetssyfte är det mycket viktigt att alla individer i vår organisation är ekonomiskt, socialt och etiskt medvetna och ansvarsfulla.

Vår uppförandekod för koncernen (uppförandekoden), tillsammans med våra policyer och våra regler för bolagsstyrning, utgör en stark referenspunkt för vår verksamhet. Uppförandekoden klargör också för alla våra intressenter hur vi bedriver vår verksamhet.

Vi kräver att alla våra affärspartners och leverantörer följer relevanta krav i AAK-koncernens uppförandekod, som anges i separata koder för leverantörer, agenter och distributörer.

Det är vårt gemensamma ansvar att fatta rätt beslut, bedriva verksamhet på rätt sätt och ta ansvar för våra handlingar i linje med uppförandekoden.

Genom att konsekvent efterleva vår uppförandekod lägger vi tillsammans den viktiga grunden för vår framgång.