Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

AAK:s kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Virtuell kapitalmarknadsdag 2020

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 17 november 2020. Den virtuella kapitalmarknadsdagen består av presentationer från utvalda ledande befattningshavare samt en direktsänd frågestund.

Presentationer

AAK:s koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och Anne Mette Olesen, Chief Strategy and Sustainability Officer, att uppdatera representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt företagets framsteg inom hållbarhetsområdet. Dessutom kommer Sten Estrup, President Asia, att presentera AAK:s utveckling på den asiatiska marknaden och Niall Sands, President Plant-based Foods, kommer att ge en uppdatering om AAK:s lösningar för växtbaserade livsmedel. 

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Format 

17 november klockan 08:00
Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag.

17 november klockan 14:00 till 15:00
Direktsänd frågestund med presentatörerna. En personlig länk till webbsändningen kommer att skickas till deltagarna i god tid. Notera att frågor till frågestunden inte kan skickas in i förväg.

17 november klockan 18:00
En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag.

Anmälan

För anmälan hänvisar vi till formuläret på vår engelska sida: www.aak.com/cmd.

Anmälan ska ske senast den 13 november 2020 klockan 16:00.

Vi förbehåller oss rätten att neka anmälningar från personer utanför den avsedda målgruppen.

Kontakt

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

AAK:s kapitalmarknadsdagar 2013

12 och 22 november 2013

Nedladdningar

AAK:s kapitalmarknadsdagar 2012

19 och 21 november 2012

Nedladdningar

AAK:s kapitalmarknadsdagar 2011

15 och 17 november 2011

Nedladdningar

Lär dig mer om vår ekonomi

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.