Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

AAK:s kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Kapitalmarknadsdag 2021

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till sin kapitalmarknadsdag den 23 november 2021 på Best Western Malmö Arena Hotel i Malmö.

AAK:s koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Tomas Bergendahl och Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer, att uppdatera representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets framsteg inom hållbarhetsområdet.

Karsten Nielsen, Chief Technology Officer, kommer att ge en presentation om komplexiteten hos specialoljor och -fetter, och René Schou, President Global Industries, ger en uppdatering om marknadsmöjligheterna kopplade till världens allt starkare hållbarhetsfokus. Därtill kommer Jakob Nybroe, Sourcing Manager, att dela med sig av sina erfarenheter från att ha arbetat med Kolo Nafaso, AAK:s program för direktinköp av sheakärnor i Västafrika. Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Under hela evenemanget kommer aktuella lokala covid-19-relaterade restriktioner att följas.

Program

Programmet inleds klockan 11:30 med registrering och en lättare lunch. Presentationerna startar klockan 12:30. Under eftermiddagen kommer det också att hållas en kortare paus samt en frågestund. Evenemanget slutar senast klockan 17:00.

Plats

Best Western Malmö Arena Hotel ligger på Hyllie Boulevard 12 i Malmö. För ytterligare information, besök www.malmoarenahotel.com.

Anmälan

För anmälan hänvisar vi till formuläret på vår engelska sida: www.aak.com/cmd.

Anmälan ska ske senast den 12 november 2021 klockan 15:00.

Vi förbehåller oss rätten att neka anmälningar från personer utanför den avsedda målgruppen.