Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

AAK:s kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Kapitalmarknadsdag 2021

AAK:s kapitalmarknadsdag 2021 är planerad till den 23 november.

Intentionen är att hålla en fysisk sammankomst i Malmö på Malmö Arena Hotel, även om detta kan förändras till följd av potentiella covid-19-relaterade restriktioner. Det officiella programmet beräknas starta runt lunch och avslutas senast klockan 17:00.

Ytterligare information kommer att följa i den officiella inbjudan som skickas ut under hösten.