Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

AAK:s Kapitalmarknadsdag

AAK:s Kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

2019 Kapitalmarknadsdag

AAK AB bjöd in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 20 november 2019 på Centralværkstedet i Århus, Danmark. 

AAK:s koncernchef och VD Johan Westman uppdaterade tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och marknadsdirektör Anne Mette Olesen representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt företagets framsteg inom hållbarhetsområdet. 

Det hölls även presentationer av andra ledande befattningshavare om AAK:s inköpsaktiviteter i Västafrika, företagets lösningar för växtbaserade produkter samt lecitin, en ny produktgrupp i AAK:s ingrediensportfölj. Kapitalmarknadsdagen innefattade också ett studiebesök på AAK:s produktionsanläggning och kundinnovationscenter i Århus. 

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21
staplade pappersdokument

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 12 och 22 november, 2013

Nedladdningar

staplade pappersdokument

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 19 och 21 november, 2012

Nedladdningar

staplade pappersdokument

AAK:s kapitalmarknadsdagar den 15 och 17 november, 2011

Nedladdningar

Lär dig mer om vår ekonomi

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.