Från affärsstrategier till finansiella uppdateringar

Lär känna oss bättre

AAK:s kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Virtuell kapitalmarknadsdag 2020

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 17 november 2020. Den virtuella kapitalmarknadsdagen består av presentationer från utvalda ledande befattningshavare samt en direktsänd frågestund.

Presentationer

AAK:s koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Fredrik Nilsson och Anne Mette Olesen, Chief Strategy and Sustainability Officer, att uppdatera representanter från finansmarknad och media om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt företagets framsteg inom hållbarhetsområdet. Dessutom kommer Sten Estrup, President Asia, att presentera AAK:s utveckling på den asiatiska marknaden och Niall Sands, President Plant-based Foods, kommer att ge en uppdatering om AAK:s lösningar för växtbaserade livsmedel. 

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Format 

17 november klockan 08:00
Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag.

17 november klockan 14:00 till 15:00
Direktsänd frågestund med presentatörerna. En personlig länk till webbsändningen kommer att skickas till deltagarna i god tid. Notera att frågor till frågestunden inte kan skickas in i förväg.

18 november
En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på www.aak.com/sv-se/kapitalmarknadsdag.

Anmälan

Anmälan är nu stängd. För frågor, vänligen kontakta investor@aak.com

Frågestund från kapitalmarknadsdagen 2020

Inspelning av direktsänd frågestund den 17 november 2020 

Paneldeltagare: 

  • Johan Westman, Koncernchef och VD
  • Fredrik Nilsson, Finansdirektör
  • Anne Mette Olesen, Chief Strategy and Sustainability Officer
  • Tim Stephenson, President Global Sourcing & Trading (via länk från England)
  • Sten Estrup, President Asia (via länk från Singapore)
  • Niall Sands, President Plant-based Foods (via länk från Irland)

Kontakt

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Arkiv

AAK:s kapitalmarknadsdag 2019

Presentationer från AAK:s kapitalmarknadsdag 2019.

template

template

Lär dig mer om vår ekonomi

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Press- och analytikerkonferens

I samband med delårs- och årsrapporter bjuder AAK in analytiker, investerare och mediarepresentanter för deltagande i en gemensam telefonkonferens. Hitta information om tid och datum för framtida konferenser och en översikt över tidigare konferensmaterial.