Kapitalmarknadsdag

Uppdateringar om verksamheten

AAK:s kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Kapitalmarknadsdag 2022

Kapitalmarknadsdag kommer att hållas i Stockholm den 29 november 2022. Mer information kommer inom kort. 

Kapitalmarknadsdag 2021

Kapitalmarknadsdagen 2021 hölls den 23 november 2021 i Malmö.

AAK:s koncernchef och VD Johan Westman, tillsammans med finansdirektör Tomas Bergendahl och Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer, gav en uppdatering om AAK:s strategi, verksamhet och finansiella utveckling samt bolagets framsteg inom hållbarhetsområdet.

Karsten Nielsen, Chief Technology Officer, gav en presentation om komplexiteten hos specialoljor och -fetter, och René Schou, President Global Industries, gav en uppdatering om marknadsmöjligheterna kopplade till världens allt starkare hållbarhetsfokus. Därtill delade Jakob Nybroe, Sourcing Manager, med sig av sina erfarenheter från att ha arbetat med Kolo Nafaso, AAK:s program för direktinköp av sheakärnor i Västafrika.