Kapitalmarknadsdag

Uppdateringar om verksamheten

AAK:s kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om AAK:s affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.

Kapitalmarknadsdag 2022

AAK AB bjuder härmed in analytiker, investerare och media till sin kapitalmarknadsdag den 29 november 2022 på Grand Hôtel i Stockholm.

Koncernchef och VD Johan Westman kommer tillsammans med finansdirektör Tomas Bergendahl och andra ledande befattningshavare i AAK att informera representanter från finansmarknad och media om AAK:s uppdaterade strategi och tillväxtmöjligheter, samt om företagets finansiella utveckling och framsteg inom utvalda fokusområden.

Evenemanget avslutas med ett rundabordssamtal där valda personer i ledande befattningar inom AAK diskuterar marknadstrender, konsumentbeteende, hållbarhet och dess konsekvenser.

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Under hela evenemanget kommer aktuella lokala covid-19-relaterade restriktioner att följas.

Format

Kapitalmarknadsdagen kommer att genomföras som ett hybridevent, med möjlighet att närvara antingen online eller fysiskt på Grand Hôtel.

Agenda

Programmet inleds kl. 11:30 med registrering och en lättare lunch. Presentationerna startar kl. 12:30. Under eftermiddagen kommer det att hållas en kortare paus samt en frågestund. Evenemanget slutar senast kl. 17:00.

Plats

Grand Hôtel ligger på Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök www.grandhotel.se.

Anmälan

Registrering sker på https://jirango.com/cms/web/468944f5.

Vänligen bekräfta ditt deltagande senast den 22 november 2022 kl. 10:00.

Vi förbehåller oss rätten att neka anmälningar från personer utanför den avsedda målgruppen.