Kirurghandske på hand som håller utrustning för dropp - Special Nutrition - AAK

Din erfarna partner inom medicinsk nutrition

Medical Nutrition

AAK har mer än 150 års erfarenhet inom oljor och fetter och vi har arbetat ett halvt sekel inom segmentet Medical Nutrition. Våra långtgående kapaciteter och vår kunskap gör att du kan lita på oss när det kommer till de värdehöjande lösningar och insikter du behöver för att skapa bestående framgångar.

För att bäst utnyttja de många fördelarna med produkter inom medicinsk nutrition behövs en pålitlig partner. AAK har utomordentlig teknisk kapacitet och omfattande erfarenhet av att leverera godkända och beprövade lipider.

En väldokumenterad portfölj

AAK har en stark, väldokumenterad portfölj för industrin inom medicinsk nutrition. Med starkt fokus på produktsäkerhet och kvalitetssäkring består vårt sortiment av essentiella oljor och specialoljor som kompletteras med funktionella hjälpämnen – allt skräddarsytt för att fungera i enterala applikationer såsom orala näringskomplement. Vi framställer också aktiva ingredienser för parenteral nutrition som används globalt.

Uppfyller kraven

Beroende på behovet kan vi hjälpa till med produkter som passar många olika slutapplikationer som t.ex. komplementpulver med högt näringsinnehåll, drycker eller snacks, slangmatning, intravenös näringstillförsel och injicerbara läkemedel.

Fokuserade på din verksamhet

AAK förstår din verksamhet. Vi vet hur viktigt det är att ha en partner som kan samarbeta över hela värdekedjan. Från idéskapande till lansering kan vi med vår bevisade expertis och kunskap hjälpa dig att fånga nya möjligheter och övervinna marknadsutmaningar. Som din partner utnyttjar vi all vår expertis så oavsett hur stora eller små dina utmaningar är så är vi redo att lösa dem tillsammans med dig.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling