Affärsfolk samlade kring ett bord för att analysera rapporter - Om oss - AAK

Garanterar rätt beslut

Koncernledning

Lär känna AAK:s koncernledning. Vilka är medlemmarnas nuvarande positioner och kvalifikationer? När började de arbeta vid AAK? Hur många aktier har de i AAK?

Johan Westman

Koncernchef och VD

Anställd: 2018
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Absolent Group AB (publ.) och styrelseledamot i Thule Group AB (publ.)
Erfarenhet: Senior Vice President Europe och Managing Director för BlankLight divisionen hos Shiloh Industries, Inc., President och CEO för FinnvedenBulten AB (publ.), President för Finnveden Metal Structures AB samt management consulting för Arthur D. Little.
Utbildning: MSc. Industrial Engineering and Management
Innehav*: 54.000 aktier och 500.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)

Tomas Bergendahl

Finansdirektör. Vice President AAK AB

Anställd: 2021
Född: 1974
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Business Administration
Innehav*: 500.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)

Sten Estrup

President AAK AMEA and Global People. Vice President AAK AB

Anställd: 2020
Född: 1968
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, MSc. Dairy Science & Technology, Executive Master in Change, Diploma in HRM
Innehav*: 500.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)

Susanne Jaspers

President AAK Europe & Strategic Accounts. Vice President AAK AB

Anställd: 2022
Född: 1973
Nationalitet: Tysk
Utbildning: Diplom Betriebswirt (MBA), BSc International Business Administration
Innehav*: 1.500 aktier och 125.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)
Octavio Diaz de Leon - Media - AAK

Octavio Díaz de León

President AAK Americas. Vice President AAK AB

Anställd: 2007
Född: 1967
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: MBA, BSc. Mechanical & Electrical Engineering
Innehav*: 240.000 aktier och 300.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)

Tim Stephenson

President Global Sourcing & Trading and Sustainability. Vice President AAK AB

Anställd: 1995
Född: 1961
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MA (Oxon) i matematik, FCA
Innehav*: 250.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)
David Smith - Media - AAK

David Smith

President Global Operations. Vice President AAK AB

Anställd: 2001
Född: 1960
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MBA, Graduate Diploma in Business Management
Innehav*: 300.000 teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022/2027)

Niall Sands

President Commercial Development and Innovation. Vice President AAK AB

Anställd: 2018
Född: 1979
Nationalitet: Irländsk
Utbildning: MSc Operations Management, BSc Computer Studies
Innehav*: Inget

*Innehav per den 23 augusti 2022.