Affärsfolk samlade kring ett bord för att analysera rapporter - Om oss - AAK

Garanterar rätt beslut

Koncernledning

Lär känna AAK:s koncernledning. Vilka är medlemmarnas nuvarande positioner och kvalifikationer? När började de arbeta vid AAK? Hur många aktier har de i AAK?

Johan Westman

Koncernchef och VD

Anställd: 2018
Född: 1973
Nationalitet: Svensk
Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Absolent Group AB (publ.)
Erfarenhet: Senior Vice President Europe och Managing Director för BlankLight divisionen hos Shiloh Industries, Inc., President och CEO för FinnvedenBulten AB (publ.), President för Finnveden Metal Structures AB samt management consulting för Arthur D. Little.
Utbildning: MSc. Industrial Engineering and Management
Innehav: 54.000 aktier*

Tomas Bergendahl

Finansdirektör. Vice President AAK AB

Anställd: 2021
Född: 1974
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Business Administration
Innehav: 10.000 teckningsoptioner*
Jan Lenferink - Media - AAK

Jan Lenferink

President AAK Europe. Vice President AAK AB

Anställd: 2015
Född: 1963
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: Food Technology
Innehav: Inget
David Smith - Media - AAK

David Smith

President Global Operations. Vice President AAK AB

Anställd: 2001
Född: 1960
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MBA, Graduate Diploma in Business Management
Innehav: 40.000 teckningsoptioner*

Sten Estrup

President AAK Asia. Vice President AAK AB

Anställd: 2020
Född: 1968
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, MSc. Dairy Science & Technology, Executive Master in Change, Diploma in HRM
Innehav: Inget
Octavio Diaz de Leon - Media - AAK

Octavio Díaz de León

President AAK USA and North Latin America. Vice President AAK AB

Anställd: 2007
Född: 1967
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: MBA, BSc. Mechanical & Electrical Engineering
Innehav: 240.000 aktier
Gerardo Garza Lopez de Hereida - Media - AAK

Gerardo Garza Lopez de Heredia

President AAK South Latin America. Vice President AAK AB

Anställd: 2014
Född: 1961
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: Graduate Diploma in Business Administration, Food Engineering
Innehav: 18.000 teckningsoptioner*
Karsten Nielsen - Media - AAK

Karsten Nielsen

CTO (Chief Technology Officer). Vice President AAK AB

Anställd: 1988
Född: 1963
Nationalitet: Dansk
Utbildning: Graduate Diploma in Food Technology
Innehav: 18.000 aktier
Anne Mette Olesen - Media - AAK

Anne Mette Olesen

Chief Strategy & Sustainability Officer. Ansvarig för People och Corporate Branding. Vice President AAK AB

Anställd: 2010
Född: 1964
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 120.000 aktier

Tim Stephenson

President Global Sourcing & Trading. Vice President AAK AB

Anställd: 1995
Född: 1961
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MA (Oxon) i matematik, FCA
Innehav: Inget
Rene Schou - Media - AAK

René Schou

President Global Industries. Vice President AAK AB

Anställd: 2011
Född: 1969
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, and Food Technologist
Innehav: Inget

*Innehav per den 31 december 2021. Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att köpa sex aktier.