Policyer, koder och uttalanden

Grunden för hur vi arbetar

Policyer, koder och uttalanden

AAK:s koder och policyer lägger grunden för hur vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

En grund byggd på policyer, koder och standarder

AAK gör allt för att vara en ansvarstagande och pålitlig leverantör som aldrig kompromissar med kvalitet eller hållbarhet. För att vara en trovärdig affärspartner som kan garantera en tillförlitlig produktion måste vi kunna bevisa att vi efterlever de policyer, koder och standarder som vi har antagit.