Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

Vid årsstämman 2021 beslutade stämman att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Leif Törnvall (Alecta), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2022. Märta Schörling Andreen omvaldes till valberedningens ordförande. 

Valberedningsinstruktion

Instruktion för valberedningen framgår av stämmoprotokollet från den senaste årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö