Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

• Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
• Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
• Leif Törnvall (Alecta)
• Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder)

Vid årsstämman 2019 valdes Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019. Märta Schörling Andreen valdes till ordförande i valberedningen. 

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö