Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
  • Leif Törnvall (Alecta)
  • Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management)
  • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)

Vid årsstämman 2020 beslutade stämman att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) och Leif Törnvall (Alecta) samt nyval av Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021. Märta Schörling Andreen omvaldes till valberedningens ordförande. Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) har därefter valt att lämna sitt uppdrag i valberedningen med anledning av att Swedbank Robur inte längre tillhör en av de röstmässigt största aktieägarna i AAK. I enlighet med instruktionen för valberedningen har valberedningen berett nästföljande aktieägare i storleksordning möjlighet att nominera en representant, varvid Didner & Gerge Fonder har accepterat och nominerat Henrik Didner som har utsetts som ny ledamot av valberedningen. 

AAK:s valberedning inför årsstämman 2021 utgörs därmed av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Leif Törnvall (Alecta), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder). Märta Schörling Andreen är valberedningens ordförande.

Valberedningsinstruktion

Instruktion för valberedningen framgår av stämmoprotokollet från den senaste årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö