Kokosnöt

Skapa hållbarhetsmomentum för 'livets träd'

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

Kokosolja är en viktig råvara för AAK. Indonesien, Filippinerna och Indien är de tre största kokosnötsproducenterna och står tillsammans för över 70% av den globala produktionen.

Kokospalmen, som huvudsakligen växer på skötselintensiva plantager, kan bli 60–70 år och har växt färdigt efter 12–15 år. Över 90% av kokosplantagerna är småjordbruk.

Prioriteringar för kokosolja

Efter en riskbedömning som utförts tillsammans med vår partner Proforest har vi fastställt följande huvudprioriteringar i samband med produktionen av kokosolja:

 • Förbättra spårbarheten
 • Förbättra jordbrukarnas försörjning och hålla deras intresse för att odla kokosnötter vid liv
 • Föryngra kokospalmsbeståndet

En av de grundande medlemmarna till stadgan om hållbar kokosproduktion

AAK var med och grundande Sustainable Coconut Charter (kokosindustrins hållbarhetsstadga), som syftar till att förbättra jordbrukarnas försörjningsmöjligheter, minska koldioxidavtrycket från kokosproduktionen och öka utbudet för att möta den stigande globala efterfrågan.

Huvudsaklig påverkan från stadgan

 • Öka inkomsten för småjordbrukare
 • Förbättra småjordbrukare försörjning genom att förbättra tillgången till resurser
 • Öka spårbarheten i leveranskedjorna 
 • Förhindra avskogning och minska klimatförändringar

Mer information om stadgan finns på www.sustainablecoconutcharter.com

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Åtaganden och ambitioner

För ansvarsfulla inköp av kokosnöt fokuserar vi på våra åtagande till 2025:

 • 100% spårbarhet tillbaka till första regionala nivån
 • 100% av volymerna beställda genom bilateralt samarbete
 • 10.000 kokosnötsplantor distribuerade

Viktiga resultat 2023

 • 100% spårbarhet till krossanläggning och 27 procent spårbarhet till kommun
 • 100% av volymerna engagerade genom bilateralt engagemang
 • Mer än 7 820 plantor i plantskola sedan 2020 (78 procent av vårt mål för 2025)
 • 100% av inköpen av kokosnötter från Filippinerna omfattas av riskbedömningen för avskogning
 • 100% av försörjningskedjan är riskbedömd utifrån mänskliga rättigheter
 • 48% av leverantörerna är inkluderade i SEDEX-plattformen

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?