Låt oss bli ditt förstahandsval

Making Better Happen™

Vision, verksamhetssyfte och värderingar

Vårt verksamhetssyfte och våra värderingar – Better Behaviors – präglar vår organisation och hjälper oss att uppnå vår vision.

Vår vision

AAK är specialiserat på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Genom att ersätta ingredienser med AAK:s växtbaserade alternativ kan våra kunder även optimera och effektivisera sin produktion. Med värdehöjande oljor och fetter hjälper vi våra kunder att lyckas bättre.

Vår vision? Att vara förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar.

Vårt verksamhetssyfte

Vårt verksamhetssyfte, och allt vi gör, handlar om Making Better Happen™ - vår strävan efter ständig förbättring. Det är anledningen till att vi finns, skillnaden vi vill göra. Vi väljer att vara en syftesdriven verksamhet i övertygelsen om att långsiktig och hållbar tillväxt går hand i hand med att skapa en positiv förändring, oberoende om det rör sig om våra kunder, medarbetare, de samhällen där vi verkar i eller planeten i stort. 

Making Better Happen är ständigt närvarande för exempelvis våra kunder under hela vår kundgemensamma produktutveckling, där vårt team av specialister samarbetar nära kunden för att förstå vad ”bättre” betyder för just deras verksamhet. Vårt arbetssätt är utformat och inriktat på att få saker att hända.

Vårt verksamhetssyfte attraherar, och behåller, talangfulla medarbetare som vill vara en del av ett företag som gör en verklig skillnad. Det är också relevant för exempelvis leverantörer, investerare, partners och icke-statliga organisationer på en mer strategisk nivå.

Våra värderingar – Better Behaviors 

AAK handlar om att få saker att hända. Vi är ett företag som agerar, och agerande handlar om beteende. Istället för värderingar har vi därför valt att definiera beteendeinriktade Better Behaviors för att vägleda oss i att fatta bättre beslut och vidta bättre åtgärder. Med andra ord, Making Better Happen.

AAK:s Better Behaviors:

  • Vi är passionerade över Making Better Happen
  • Vi är avsiktligt agila
  • Vi är ansvariga för våra handlingar
  • Vi är genuint samarbetsvilliga 

Våra fyra Better Behaviors beskriver hur vi på AAK väljer att driva vår verksamhet. De fångar vårt unika sätt att arbeta och förenar varje medlem av AAK-familjen runt om i världen. De definierar hur vi når vårt verksamhetssyfte och hur vi levererar mot vår strategi.

Genom att använda alla fyra Better Behaviors på en och samma gång fattas bättre beslut och bättre åtgärder kan genomföras. Genom att leva alla fyra Better Behaviors kan vi säkerställa att Making Better Happen märks för alla intressenter i de samhällen där vi verkar, oavsett om du är en granne, kund, leverantör, partner, medarbetare eller investerare.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling