Närbild på surfplatta som visar finansiella grafer - Investerare - AAK

Relevant och korrekt aktieinformation

Hitta detaljerad information och prenumerera på uppdateringar

AAK:s aktie

AAK:s mål är att aktierna ska värderas på grundval på relevant, korrekt och aktuell information. Det kräver en tydlig strategi för finansiell kommunikation, förtroendegivande information och regelbunden kontakt med finansmarknadens aktörer.

För ytterligare information om aktiens historia, omsättning och liknande, se vår Årsredovisning 2022.

Ticker

Aktiens utveckling

Marknad

Orderbok

Prenumerera på aktiekursen