AAK:s aktie

AAK:s mål är att aktierna ska värderas på grundval på relevant, korrekt och aktuell information. Det kräver en tydlig strategi för finansiell kommunikation, förtroendegivande information och regelbunden kontakt med finansmarknadens aktörer.

För ytterligare information om aktiens historia, omsättning och liknande, se vår Årsredovisning 2023.

Aktieinformation

Aktiens utveckling

Utdelningshistorik

Handelsvolym per månad

Handelsdata

Totalavkastning

Aktiekalkylator

Prenumerera på pressmeddelanden