Våra framsteg

Hela vägen från grödan till varumärket på butikshyllan

Våra framsteg inom hållbarhet

Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte – Making Better Happen™. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan.

Viktiga resultat 2020 

Under 2020 har vi gjort betydande framsteg som gjort det möjligt för oss att få hållbarhet att hända, från växt till varumärke. Nedan hittar du några av våra viktigaste framsteg sedan 2019.

Bättre råvaruinköp

+92% verifierat avskogningsfri
Vi förbinder oss att ha uppnått en hundraprocentigt hållbar leveranskedja för palmolja senast 2025: det ska vara verifierat att ingen avskogning förekommer och att mänskliga rättigheter respekteras. Verifierat avskogningsfri volym ökade med 92% under 2020, till 50%.
+39% antal delaktiga kvinnor i vårt Kolo Nafaso-program
Kolo Nafaso köper vi sheakärnor direkt från kvinnor som plockar och behandlar kärnorna, där antalet nu uppgår till mer än 320.000 kvinnor. 
+31.370 träd planterade
Till 2025 är vår ambition att ha planterat fler än 150.000 träd. Sedan 2019 har vi planterat fler än 30.000 sheaträd och fler än 2.000 kokospalmer.

Mer information om ovanstående finns under Bättre råvaruinköp.

Bättre verksamhetsdrift

-5,4% energiförbrukning per enhet bearbetat material
AAK:s totala energiförbrukning har minskat under 2020, både beroende på lägre processvolymer och på pågående förbättringsprojekt. 
-63% vattenförbrukning per bearbetat enhet
AAK har flera pågående projekt som syftar till att minimera vattenanvändningen och vattenutsläppet på våra anläggningar.

-50% avfall per bearbetat enhet
Under 2020 genererade AAK:s produktionsanläggningar mindre avfall jämfört med 2019. Minskningen förklaras av lägre volymer och effektivare avfallshantering.

Mer information om ovanstående finns under Bättre verksamhetsdrift.

Bättre lösningar

+23% ökning i efterfrågan på RSPO*-certifierad hållbar palmolja
På AAK strävar vi efter att göra hållbar palmolja till branschstandard genom hållbarhetspolicyer, offentliga åtaganden och planer, samt engagemang med leverantörer och kunder.
Stöd i revolutionen med växtbaserade lösningar
Vi produktutveckling för att nya, välsmakande växtbaserade livsmedel, som dessutom har ett lägre klimatavtryck än traditionella livsmedel, ska nå marknaden.
+10% ökning av andelen intäkter kopplade till hållbar utveckling
Vi ser stora möjligheter inför framtiden, där AAK spelar en aktiv roll i skapandet av ett mer hållbart livsmedelssystem, ger stöd för övergången till växtbaserade livsmedel och ökar vår andel av intäkterna som härrör från lösningar med koppling till hållbar utveckling. 

Mer information om ovanstående finns under Bättre lösningar

* Följ våra framsteg på www.rspo.org. AAK:s licensnummer: RSPO-1106005.