Våra framsteg

Hela vägen från grödan till varumärket på butikshyllan

Våra framsteg inom hållbarhet

Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte – Making Better Happen™. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan.

På AAK arbetar vi hårt för att få hållbarhet att hända, från växt till varumärke. Våra tre fokusområden är Bättre råvaruinköpBättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar. Lär mer om våra åtaganden, ambitioner och framsteg nedan. 

Bättre råvaruinköp

 


Åtagande

Skydda biologisk mångfald och ekosystem och minska miljöpåverkan

Ambition

100% verifierat avskogningsfri palm och soja 2025

Viktiga resultat 2021

Avsevärt ökade verifierade avskogningsfria palmvolymer med 34% jämfört med 2020

Soja minskade med 3% jämfört med 2020

 


Åtagande

Ge småjordbrukare och kvinnor möjlighet till bättre försörjning

Ambition

Fortsätta vårt arbete för att göra skillnad för kvinnor och småjordbrukare

Viktiga resultat 2021

7.365 kvinnor registrerade i vårt Kolo Nafaso program, vilket ger fler än 353 000 kvinnor totalt – en ökning med 2% jämfört med 2020  

4.250 småjordbrukare deltar i programmen för palmolja and kokos 

 


Åtagande

Integrera respekten för mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Ambition

Due diligence i fråga om mänskliga rättigheter ingår för alla viktiga råvaror år 2025

Viktiga resultat 2021

100% av ursprungsländerna riskbedömdes och framträdande frågor identifierades

Handlingsplan för palmolja påbörjad

 

Bättre verksamhetsdrift

 


Åtagande

Skapa förutsättningar för att medarbetarna ska må bra

Ambition

Due diligence i fråga om mänskliga rättigheter ingår för alla anläggningar år 2025

Viktiga resultat 2021

100% av anläggningarna riskbedömda, framträdande frågor identifierade och förbättringsplaner inledda

 


Åtagande

Minimera miljöpåverkan

Ambition

Öka den årliga anskaffningen av förnybar el från 12% 2019 till 100% 2025

Viktiga resultat 2021

Ökad årlig inköp av förnybar el med 50 procentenheter jämfört med 2020

Minskad avfallsintensitet och vattenförbrukning per bearbetad enhet med 18,6% respektive 20,9% jämfört med 2020

 


Åtagande

Vara en bättre granne

Ambition

Relevanta program för samhällsengagemang vid våra anläggningar

Viktiga resultat 2021

Flera relevanta program för samhällsengagemang baserat på konsekvensbedömningar, där ett av dem ledde till donationen av 7.361 träd

 

Bättre lösningar

 


Åtagande

Kundgemensam produktutveckling som gynnar människor och vår planet

Ambition

Säkerställa att hållbarhetsfrågorna alltid beaktas när vi hanterar möjligheter för företaget och är de är en väl integrerad del av vårt koncept med kundgemensam utveckling av produkter och lösningar

Viktiga resultat 2021

Verktyg skapade och integrerade i vår metod med kundgemensam produktutveckling, vilket möjliggör framsteg mot hållbar utveckling

 


Åtagande

Öka efterfrågan på bättre lösningar 

Ambition

Identifiera och dela med sig av bästa praxis för hur man säljer hållbara lösningar

Viktiga resultat 2021

Utveckling av hållbarhetsinriktade kunderbjudanden som svar på trenden bland konsumenterna, mer specifikt att öka efterfrågan på RSPO*-certifierade volymer   

*Följ våra framsteg på www.rspo.org. AAK:s licensnummer: RSPO-1106005.  

 


Åtagande

Stärka en hållbar utveckling med våra lösningar

Ambition

2025 ska 50% av intäkterna bidra till FN:s mål för hållbar utveckling

Viktiga resultat 2021

31 % av intäkterna bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling