Anpassade efter dina behov

Välkommen till vår värld av växtbaserade oljor

Utbildning och inspiration

AAK ACADEMY™

I mer än 150 år har vi arbetat nära våra kunder över hela världen och inom många branscher, vi har delat kunskap och skapat innovativa lösningar. Vi har bildat vår AAK ACADEMY™, med en helhetssyn på idéer, utveckling och framgångsrik produktion. Varför? För oss handlar allt om Making Better Happen™.

Våra kurser inom fettkemi, teknik och specifika tillämpningar hålls normalt vid våra anläggningar men kan också erbjudas på din egen anläggning och anpassade efter dina specifika behov.

Seminarier 

General Oils & Fats
 
General Oils & Fats Academy
(på engelska)
Datum ej fastställt
Karlshamn, Sverige
Bakery Academy  
Biscuits, Cookies & Filling Fats Academy
(på engelska)
Datum ej fastställd

Candles Academy  
Candles Academy 
(på engelska)
24-25 September 2024
Karlshamn, Sverige
Chocolate & Confectionery Fats Academy  

Tasty and innovative fillings - Academy      (på engelska)

Datum ej fastställt
Aarhus, Denmark

How to Beat Chocolate Bloom – Academy (på engelska)

9-10 oktober 2024
Aarhus, Denmark
Dairy Academy  
Dairy Academy
(på spanska)
Datum ej fastställd
Morelia, Mexico
Ice cream Academy
(på engelska) 
Datum ej fastställd
Karlshamn, Sweden
Cheese Academy
(på engelska)
Datum ej fastställd
Karlshamn, Sweden
Special Nutrition Academy  
Special Nutrition Academy
(på engelska)
Datum ej fastställd
Karlshamn, Sweden
   
   

AAK Innovation Day

Förutom AAK ACADEMY™ arrangerar vi också AAK Innovation Days vid din anläggning. Under dessa seminarier främjar vi idéskapande för nya möjligheter och lösningar som kan skapa bestående värde. Som inspiration presenterar vi nya koncept och marknadstrender. Vi utvärderar nuvarande kundprodukter samt kundernas värdekedjor för att hitta förbättringsmöjligheter. Baserat på ovanstående prioriterar vi och satsar på utveckling av utvalda idéer.

Låt oss samarbeta och skapa nytt värde