AAK:s bolagsordning

fastställd vid årsstämman 2021

AAK:s bolagsordning

På denna sida hittar du AAK:s gällande bolagsordning, fastställd vid årsstämman 2021.

Bolagsordningen fastställs av årsstämman, det högsta beslutande bolagsorganet.

Bolagsordningen innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget. Där framgår bland annat vilken verksamhet bolaget ska bedriva, styrelsens storlek och säte, aktiekapitalets storlek, konvertering av aktier, antalet aktier, och hur årsstämman sammankallas.

Ladda ner den senaste Bolagsordningen, fastställd vid årsstämman 2021.

Kontakta Investor Relations