Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Finansiella datum

för våra rapporter, årsstämma med mera

Finansiell kalender

På denna sida hittar du alla datum för bland annat bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter, årsstämma och tysta perioder.

2022

 
20 juni Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2022)
19 juli kl. 12:00 Kvartalsrapport (Q2 2022)
26 september Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2022)
25 oktober kl. 08:30 Kvartalsrapport (Q3 2022)
29 november Kapitalmarknadsdag (Stockholm)

2023

 
4 januari Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022
2 februari Kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022

* AAK iakttar en så kallad tyst period på 30 dagar innan en kvartalsrapport publiceras. Under denna period sker ingen kommunikation mellan företagets ledning och representanter för finansmarknaden. 

Kontakta Investor Relations