Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Finansiella datum

för våra rapporter, årsstämma med mera

Finansiell kalender

På denna sida hittar du alla datum för bland annat bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter, årsstämma och tysta perioder.

2024

 

8 januari 

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2023)

7 februari 

Kvartalsrapport (Q4 2023) och bokslutskommuniké 2023

26 mars

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2024)

25 april

Kvartalsrapport (Q1 2024)

11 april

Hållbarhetsrapport 2023

12 april

Årsrapport 2023

8 maj

Årstämma 2024, Quality View Hotel, Malmö

18 juni

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2024)

18 juli 

Kvartalsrapport (Q2 2024)

24 september 

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2024)

24 oktober 

Kvartalsrapport (Q3 2024)

2025

 

6 januari 

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2024)

5 februari

Kvartalsrapport (Q4 2024) och bokslutskommuniké 2024

25  mars

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2025) 

24 april

Kvartalsrapport (Q1 2025) 

8 maj

Årstämma 2025, Malmö 

17 juni

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2025) 

17 juli

Kvartalsrapport (Q2 2025) 

23 september

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2025) 

23 oktober

Kvartalsrapport (Q3 2025) 

2026

 

6 januari

Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2025) 

5 februari

Kvartalsrapport (Q4 2025) och bokslutskommuniké 2025

* AAK iakttar en så kallad tyst period på 30 dagar innan en kvartalsrapport publiceras. Under denna period sker ingen kommunikation mellan företaget och representanter för finansmarknaden. 

Kontakta Investor Relations