Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Alla finansiella datum

för våra rapporter och vår årsstämma

Finansiell kalender

Rapporter  Publiceringsdatum
Kvartalsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2020 28 januari, 2021
Kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 23 april, 2021
Kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021 16 juli, 2021
Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2021 1 november, 2021
   
Extra bolagsstämma Datum
Extra bolagsstämma 2020 26 november, 2020
   
Årstämma Datum
Årsstämma 2021 7 maj, 2021
   
Kapitalmarknadsdag Datum
Kapitalmarknadsdag 2020
17 november, 2020

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiella rapporter

AAK:s årsrapporter och kvartalsrapporter samt möjligheten att prenumerera på rapporter och pressreleaser.

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.