Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Finansiella datum

för våra rapporter, årsstämma med mera

Finansiell kalender

På denna sida hittar du alla datum för bland annat bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter, årsstämma och tysta perioder.

2022

6 januari Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q4 2021) och bokslutskommuniké 2021
4 februari kl. 13:00 Kvartalsrapport (Q4 2021) och bokslutskommuniké 2021
29 mars Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2022)
27 april kl. 12:00  Kvartalsrapport (Q1 2022)
18 maj kl. 14:00 Årsstämma (Malmö)
20 juni Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2022)
19 juli kl. 12:00 Kvartalsrapport (Q2 2022)
26 september Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2022) 
25 oktober kl. 08:30 Kvartalsrapport (Q3 2022)
29 november Kapitalmarknadsdag (Stockholm)

* AAK iakttar en så kallad tyst period på 30 dagar innan en kvartalsrapport publiceras. Under denna period sker ingen kommunikation mellan företagets ledning och representanter för finansmarknaden.

Kontakta Investor Relations