Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Finansiella datum

för våra rapporter, årsstämma med mera

Finansiell kalender

På denna sida hittar du alla datum för bland annat bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter, årsstämma och tysta perioder.

2023

 
4 januari Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022
2 februari Kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022
4 april  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2023)
4 maj Kvartalsrapport (Q1 2023)
4 maj  Årsstämma, Malmö
19 juni  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2023)
19 juli  Kvartalsrapport (Q2 2023)
25 september  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2023)
25 oktober Kvartalsrapport (Q3 2023)
8 januari 2024 Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2023)
7 februari 2024 Kvartalsrapport (Q4 2023) och bokslutskommuniké 2023

* AAK iakttar en så kallad tyst period på 30 dagar innan en kvartalsrapport publiceras. Under denna period sker ingen kommunikation mellan företagets ledning och representanter för finansmarknaden. 

Kontakta Investor Relations