Man skriver på tangentbordet på laptop, tittar på kalender - Investerare - AAK

Finansiella datum

för våra rapporter, årsstämma med mera

Finansiell kalender

På denna sida hittar du alla datum för bland annat bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter, årsstämma och tysta perioder.

2023

 
4 januari Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022
2 februari Kvartalsrapport (Q4 2022) och bokslutskommuniké 2022
4 april  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2023)
4 maj Kvartalsrapport (Q1 2023)
4 maj  Årsstämma, Malmö
19 juni  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2023)
19 juli  Kvartalsrapport (Q2 2023)
25 september  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2023)
25 oktober Kvartalsrapport (Q3 2023)

2024

 
8 januari  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2023)
7 februari  Kvartalsrapport (Q4 2023) och bokslutskommuniké 2023
26 mars  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q1 2024)
25 april Kvartalsrapport (Q1 2024)
8 maj  Årsstämma, Malmö
18 juni  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q2 2024)
18 juli  Kvartalsrapport (Q2 2024)
24 september  Tyst period* inleds inför kvartalsrapport (Q3 2024)
24 oktober  Kvartalsrapport (Q3 2024)
6 januari 2025 Tyst period* inleds inför kvartalsrapport och bokslutskommuniké (Q4 2024)
5 februari 2025 Kvartalsrapport (Q4 2024) och bokslutskommuniké 2024

* AAK iakttar en så kallad tyst period på 30 dagar innan en kvartalsrapport publiceras. Under denna period sker ingen kommunikation mellan företagets ledning och representanter för finansmarknaden. 

Kontakta Investor Relations