Samhällsengagemang

Vår viktiga roll i samhället

Att vara en bättre granne

Vi på AAK inser att samhällsengagemang är en viktig aspekt för att verksamheten ska vara framgångsrik på lång sikt och kunna visa aktsamhet om människorna runt anläggningarna.

Det är vårt ansvar som globalt processföretag att minimera den inverkan som vår verksamhet eventuellt kan få på omgivande samhällen. Vi har alltid engagerat oss aktivt i omgivningen och i dem som bor där, genom att vara delaktiga i olika lokala aktiviteter.

Stödinsatser trots social distansering

Under 2020 har arbetet med samhällsengagemang försvårats på grund av covid‑19-pandemin och rekommendationerna om social distansering. Trots detta lyckades AAK vara med och stötta en rad olika lokala aktiviteter och samtidigt skydda medarbetarnas hälsa.

Problem med arbetslöshet och inkomstbortfall har ökat, och vi har anordnat kampanjer för donationer av mat och kläder, men också stöttat organisationer som arbetar med att ge utsatta samhällsgrupper utbildning och hjälp att söka arbete så att de i slutändan kan komma ut på arbetsmarknaden.

Sådana initiativ bygger på entusiasm och en vilja att hjälpa människor. Vi är väldigt stolta över att våra medarbetare har varit så engagerade i dessa initiativ. Läs mer i vår hållbarhetsrapport 2020

Indien, 2020