AAK, Nestlé och Musim Mas i samarbete kring småjordbrukare för att motverka avskogning

AAK har ingått ett partnerskap med Nestlé, världens största mat- och dryckesföretag, samt palmoljebolaget Musim Mas för att motverka avskogning utanför officiella palmoljeområden i Aceh, Indonesien. Det femåriga programmet kommer att ha en positiv inverkan på cirka 1.000 oberoende småjordbrukare. Aceh är ett prioriterat område då 87% av Leuser Ecosystem – ett skyddat område som är viktigt för såväl biologisk mångfald som koldioxidlagring – ligger i provinsen.

”Detta partnerskap är en viktig del av AAK:s strategi för hållbara råvaruinköp”, säger Anne Mette Olesen, AAK:s Chief Strategy & Sustainability Officer. ”Att samverka med samarbetspartner och andra intressenter i leveranskedjan är fundamentalt eftersom en fullständigt transparent och hållbar global palmoljeindustri endast kan uppnås med gemensamma krafter.”

Initialt kommer AAK och Nestlé att finansiera de två första åren av partnerskapet och småjordbrukarna kommer att ingå i Musim Mas småjordbruksprogram. Med en s.k. ”train the trainer”-metodik kommer statliga jordbruksrådgivare att utbildas i god jordbrukspraxis och NDPE (eng. No Deforestation, No Peat, and No Exploitation; dvs. ingen avskogning och ingen exploatering av vare sig torvmark eller människor och samhällen). Jordbruksrådgivarna kommer i sin tur att utbilda småjordbrukarna.

Programmet förväntas ge en ökad avkastning och högre intäkter för småjordbrukarna, något som ska minska incitamentet att inkräkta på skyddade områden för att öka sina inkomster. Eftersom majoriteten av avskogningen i Aceh sker utanför officiella plantageområden är den här typen av program avgörande.

”Att tillsammans med andra intressenter engagera sig i de mest känsliga naturområdena och fokusera på avskogning utanför officiella palmoljeområden är av största vikt”, säger Caroline Westerik-Sikking, Global Manager Sustainable Oils på AAK. ”Vi tror att detta partnerskap i hög grad kan bidra till att skydda och bevara ett viktigt landskap samtidigt som det har en positiv inverkan på småjordbrukarna och deras försörjning.”

Detta är AAK:s tredje större initiativ som stödjer småjordbrukare inom palm. De andra två är Forever Sabah i Malaysia, som ämnar tillämpa RSPO-certifiering på jurisdiktionsnivå för alla småjordbrukare i delstaten Sabah, samt ett program i Mexiko tillsammans med Solidaridad vilket stödjer både implementering av goda jordbruksmetoder och småjordbrukare på deras väg mot RSPO-certifiering. AAK inser småjordbrukarnas betydelse för palmoljeproduktionen och den roll de spelar i leveranskedjan. Att stödja dem så att de genom palm kan uppnå en bättre försörjning hjälper samtidigt AAK att realisera sina samhälleliga, miljömässiga och kommersiella ambitioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Caroline Westerik-Sikking
Global Manager Sustainable Oils

E-post: caroline.westerik@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2021 kl. 09:00 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)