Optimering av varumärkesupplevelsen

från choklad till bageri

Ett utmanande projekt med fyllningsfetter i Mexiko

Det här utvecklingsprojektet inleddes med en förfrågan från foodservice-branschen i Mexiko: Skulle AAK:s kund inom livsmedelsproduktion kunna kombinera de fyllningsfetter som används vid bakning med smakerna i sitt chokladmärke? Ett till synes okomplicerat önskemål som dock innebar strategiska risker och stora tekniska utmaningar.

Eftersom slutkonsumenterna känner till varumärket väl, har de inte bara tydliga förväntningar på smaken utan på hela den sensoriska upplevelsen. Och det var just den upplevelsen som skulle levereras i bakad form, för att bevara och stärka varumärkets anseende. Bakning innefattar många olika användningsområden och processer, och därför var lösningen tvungen att vara multifunktionell och väldigt anpassningsbar. 

Att förstå de tekniska och sensoriska utmaningarna

Detta var kundens allra första projekt av det här slaget i regionen norra Latinamerika. I det första skedet gick våra experter igenom kundens värdekedja – från växt till varumärke. Det gav oss en bättre uppfattning om vidden av de potentiella användningsområdena, och vi kunde konstatera att det fanns behov av att förbättra den termiska stabiliteten i ugnen. Dessutom fastslogs att lösningen måste uppfylla företagets hållbarhetspolicyer, framför allt i fråga om palmolja.

Det framgick på ett tidigt stadium att vi inte hade en befintlig lösning i vår portfölj, varför vi avsatte tekniska resurser för att ge kunden understöd. I nära samarbete kartlade vi idealiska funktionsprofiler och sensoriska profiler, inklusive de bakegenskaper som finns hos det importerade fyllningsfett som används mest i den här regionen.

Övning ger färdighet

I projektet användes AAK:s kundinnovationscenter i Morelia i Mexiko. Här kunde potentiella lösningar utformas, testas och analyseras i en pilotanläggning där bakprocessen nästan exakt motsvarade processen inom foodservice. 

I testprocessen ingick små satser till konsumentprov för att bedöma smakupplevelsen, samt tekniska försök för att anpassa funktionen exakt till de olika användningsområdena. Den multifunktionella aspekten visade sig bli den största utmaningen, men vi lyckades tack vare uthållighet, tålamod och samarbete.

Ditt favoritvarumärke – nu som bageriprodukt

Resultatet blev imponerande: en flexibel lösning för en rad användningsområden inom bakning. Lösningen kan skräddarsys efter de egenskaper som behövs för det specifika användningsområdet – bredbarhet, kristallisering, värmestabilitet, frysbarhet, god viskositet för överdrag, samt en bra smakupplevelse. 

Lösningen uppfyller verkligen konsumenternas sensoriska förväntningar på deras favoritchokladmärke. Varumärkets anseende har stärkts och utvidgats till bagerisegmentet, vilket har öppnat dörren för det internationella företaget till foodservice-branschen i Mexiko.

En ytterligare fördel med lösningen är att den kan produceras lokalt, vilket minskar kostnaderna och ger kortare ledtider för produktion. Lösningen har efterfrågats regelbundet sedan den lanserades, och den har integrerats i ett allt större antal produkter inom foodservice-segmentet.

Det kundnära samarbetet hade stor betydelse för att projektet blev så framgångsrikt, och vi arbetade verkligen som ett team med ett gemensamt mål. Efter projektet har relationen mellan våra företag blivit ännu starkare.