Ett växtbaserat alternativ

till traditionell indisk mejeriprodukt

Hälsosam och hållbar växtbaserad ghee

I det här projektet hjälpte vi vår kund att utveckla ett växtbaserat alternativ till den traditionella mejeriprodukten ghee – en sorts rent smörfett som har sitt ursprung i det gamla Indien

I Indien ökar efterfrågan på vegetabiliska livsmedel som är hälsosamma, djurvänliga och samtidigt smakar lika bra som de traditionella produkterna. Med anledning av den trenden ville AAK:s kund ha hjälp med att framställa en växtbaserad ghee av hög kvalitet och med bättre hälsopåståenden, eftersom många av de traditionella animaliska ghee-produkterna på marknaden innehåller hydrerade fetter och transfetter, har lågt näringsvärde och på det hela taget inte ger en tillräckligt bra ätupplevelse. 

En förlängning av kundens FoU-avdelning

I inledningsfasen var det väldigt viktigt för oss att sätta oss in i kundens värdekedja för att ta reda på hur vi tillsammans kunde utveckla en produkt med liknande egenskaper och funktioner som traditionell, mjölkbaserad ghee – till exempel den korniga strukturen och rätt smältegenskaper och konsistens. 

Vi behövde också få kunskap om kundens kapacitet och resurser, för att utforma samarbetet på rätt sätt. I det skedet stod det klart att kunden hade begränsad erfarenhet av och begränsade möjligheter att sätta in extrautrustning för att öka processkapaciteten. 

Det löste vi genom att bli en förlängning av kundens FoU-avdelning och erbjuda relevant teknisk expertis, hjälp med att utforma recept och sammansättning samt hjälp med regleringsfrågor och viktiga steg i processen för att få största möjliga produktionskapacitet. 

En samarbetsmiljö med nödvändig distans

Utmaningen var att framställa en skräddarsydd, växtbaserad ghee med rätt smak och struktur, i enlighet med clean label-konceptet och med palmolja som bas. Produkten skulle inte innehålla några artificiella tillsatser, och samtidigt vara berikad med vitaminer och ha en bättre näringsprofil än befintliga produkter på marknaden. 

Ytterligare en utmaning var den kritiska covid-19-situationen i Indien. Det löstes genom virtuella förevisningar av tillämpningstester på laboratorier – inklusive tester av hållbarhetstid, stabilitetsundersökningar och generering av lämpliga produktargument. Allt detta genomfördes på AAK:s kundinnovationscenter i Mumbai. Detta ledde i slutändan till en prototyp som godkändes av kunden som, i sin tur, ansvarade för receptet och för att standardisera framställningen innan produktionen inleddes.

Eftersom produkten skulle innehålla naturliga smak- och färgtillsatser kontaktade våra experter, i samråd med kunden, andra ingrediensleverantörer medan prototypen utvecklades, för största möjliga tekniska expertis och för att skapa en bra samarbetsmiljö. 

Lanseringsstöd

När slutprodukten väl var färdig var det dags att testa hur den skulle tas emot på marknaden. Genom att vara flexibla i fråga om minsta batchstorlek kunde vi producera en liten batch till kunden av den skräddarsydda produkten, för en marknadsundersökning. 

Tack vare den kundgemensamma produktutvecklingen och vår insikt i kundens behov och krav lanserades den växtbaserade lösningen framgångsrikt, i enlighet med clean label-konceptet och med en bättre näringsprofil, samtidigt som smaken och strukturen inte skilde sig från traditionella, animaliska ghee-produkter.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling