Framsteg för ansvarsfulla inköp

genom ökat engagemang för hållbar kokosnötolja

Mer om ansvarsfulla inköp av kokosnöt

Kokosolja är en viktig råvara för AAK och en viktig inkomstkälla för tusentals småjordbrukare över hela världen.

Avklarade milstolpar och planen mot 2025

Vårt dokument milestones and roadmap to 2025 visar våra framsteg i resan mot hållbar kokosnöt samt våra ambitioner för framtiden. 

Resultatindikatorer för hållbar kokos

Verkligen förstå vår leverantörsbas

Spårbarhet är en betydande utmaning i leveranskedjan för kokos. AAK köper in råolja och raffinerad olja av kokos och är därför beroende av att leverantörerna använder sig av hållbara metoder.

Våra leverantörer av kokos redovisar spårbarheten med hjälp av de resultatkort för leverantörer som lanserades 2020 och rullades ut 2021. Dessa kort kommer att spela en viktig roll för utvecklingsarbetet framöver. Resultatkorten är utformade efter nyckelaspekter i stadgan om hållbar kokosproduktion.

Under 2021 uppnådde vi 99% spårbarhet till pressningsanläggning och 17% spårbarhet tillbaka till första regionala nivån.

Samarbeta med leverantörer och jordbrukare

Under 2021 utvecklade vi vår bilaterala verksamhet för leverantörsengagemang och har nu involverat leverantörer för 99% av den totala volymen (Indien ej medräknat). 

Vi ökade antalet Rainforest Alliance-certifierade småbrukare i vår leveranskedja för kokos. 150 jordbruk certifierades 2021, vilket motsvarar en ökning med 85 procent jämfört med 2020.

Påverka även utanför leverantörsbasen

I november 2020 anslöt sig AAK som en av de grundande medlemmarna till stadgan om hållbar kokosproduktion tillsammans med USAID(Förenta staternas byrå för internationell utveckling), Green Invest Asia och ledande befattningshavare från Barry CallebautFriesland CampinaHarmless Harvest Thailand,  Jacobs Douwe EgbertsNestlé och Unilever. AAK uppmanar andra partner i leveranskedjan att stödja stadgan.