Småbruken engagerar sig för soja

Som en del av vår policy för ansvarsfulla inköp har vårt joint venture i Indien, AAK Kamani, åtagit sig att aktivt integrera småjordbrukarna i våra leveranskedjor.

I slutet av 2018 undertecknade AAK Kamani ett samförståndsavtal avseende SMART-projektet i Maharashtra, Indien. SMART står för State of Maharashtras Agribusiness and Rural Transformation (delstaten Maharashtras jordbruksföretag och landsbygdsomvandling) och är ett produktivt partnerskap för ett klimatresilient jordbruk under ledning av Världsbanken och Maharashtras delstatsregering.  

Projektet har följande huvudsakliga mål:  

  • Stödja värdeskapande i efterskördssegmentet av jordbrukets värdekedjor. 
  • Utveckla en mekanism för produktiva allianser som omfattar olika aktörer i jordbrukets leveranskedjor.  
  • Förbättra nuvarande politik och regelverk inom sektorn för jordbruksföretag.  
  • Utveckla samverkan om marknadsföring och lån med samhällsbaserade organisationer, t.ex. jordbruksproducentföretag, klustersammanslutningar och jordbrukargrupper. 

Höja effektiviteten i jordbrukets leveranskedjor genom privata partnerskap som kan utökas genom projektinsatser. 

AAK Kamanis roll i projektet är att delta i gruppbaserade inköp av soja och jordnötter via SMART-modellen. Detta skapar en direktare leveranskedja, ökar spårbarheten och säkerställer bättre kontroll över krav som rör kvalitet och livsmedelssäkerhet. Med det här systemet får småjordbrukarna också möjlighet att ta direkt kontakt med köparna och ingå Contact Farming-avtal. Systemet stärker även den lokala infrastrukturen som gör det möjligt för småjordbruken att bygga upp sin kapacitet på längre sikt.  

AAK Kamani inledde partnerskapet med Maharashtras delstatsregering och jordbruksproducentföretagen under 2018 för att öka engagemanget under planteringssäsongen som inleds i april–maj 2019. Vi ser fram emot att fördjupa det här partnerskapet och att se resultaten under skördesäsongen i november 2019.