Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhet från växt till varumärke

AAK fortsätter att göra betydande framsteg inom hållbarhet

AAK:s hållbarhetsrapport för 2020 visar hur hållbarhet är kärnan i företagets verksamhetssyfte, Making Better Happen™, och hur det är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, från växt till varumärke.

I rapporten beskrivs ambitioner, aktiviteter och framsteg inom de tre fokusområdena Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar.

”Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att göra stora framsteg inom våra hållbarhetsaktiviteter och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Det har gjorts betydande framsteg inom våra leveranskedjor för råvaruinköp och med hänsyn till resurseffektivitet. Vi har därtill stärkt vår portfölj av produkter och lösningar som är bra för både människor och miljö.”

En viktig framgång under 2020 var den kraftiga ökningen av antalet kvinnor som är inkluderade i Kolo Nafaso, AAK:s program för direktinköp av sheakärnor i Västafrika. Programmet, som har en mycket positiv inverkan på kvinnorna och deras familjer, omfattar nu fler än 320.000 kvinnor, vilket är en ökning med 39% jämfört med 2019. AAK har också tagit viktiga steg på vägen mot hållbar palmolja genom ett åtagande om en leveranskedja för palm som är 100% spårbar till plantage och verifierat fri från avskogning senast 2025.

Företaget har även reducerat sitt miljöavtryck avsevärt genom att minska både energi- och vattenförbrukningen samt avfallsintensiteten, räknat per bearbetad råvaruenhet.

”Ett annat viktigt steg är att vi har undertecknat utfästelsen om att delta i initiativet för vetenskapsbaserade mål, vilket ställer våra produktionsanläggningar och vår leveranskedja under Science Based Targets-initiativet”, säger Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer. ”Det här och alla andra ambitioner och framsteg som vi delar med oss av i rapporten är resultatet av ett verkligt globalt och tvärfunktionellt samarbete inom AAK.”