Kundgemensam produktutveckling

vidareutvecklas för ännu bättre samarbete

AAK har ytterligare stärkt sitt unika koncept med kundgemensam produktutveckling

Vi har inspirerats av vårt verksamhetssyfte Making Better Happen™, och vi har därför under det senaste året vidareutvecklat vårt koncept med kundgemensam produktutveckling för att uppnå ett ännu bättre samarbete med våra kunder.

För våra kunder innebär Making Better Happen att vi ger dem möjligheter att lyckas ännu mer och ännu bättre. Vi väljer att göra detta i nära samarbete med kunderna och detta återspeglas i vårt fortsatta åtagande att vara The Co-Development Company

Ännu bättre kundgemensam produktutveckling 

När vi arbetat med att förbättra vårt koncept så har vi använt oss av en samverkansprocess för att se var det finns möjligheter att uppgradera vår kundgemensamma produktutveckling. Vi har bland annat kontaktat kunder från olika branscher och geografiska områden för att få en bättre bild av deras önskemål, behov och svårigheter, med syftet att utveckla vårt koncept ytterligare.

Vi har även analyserat och förfinat varje steg och detalj för att ge våra kunder en ännu bättre upplevelse av samarbete. Resultatet skulle kunna beskrivas som evolution snarare än revolution – precis vad man kan vänta sig av ett företag med starkt engagemang för ständig förbättring.

”Med vidareutvecklingen av vårt koncept för kundgemensam produktutveckling kan vi skapa ännu bättre värde samtidigt som det som utgör grunden för AAK är oförändrat. Kunderna kommer att känna igen vår passion för ständig förbättring, verkligt samarbete och vår ständiga strävan efter ökad framgång i de projekt vi gör tillsammans”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. 

Fokusområden för ett förbättrat koncept 

Det första vi gjorde var att utöka vår process för kundgemensam produktutveckling med ett sjätte steg som vi har kallat ”Förstå bättre”. Detta steg handlar om att förstå vad bättre betyder för varje kund – hela vägen från växt till varumärke.

Utöver detta så har vi valt ut några fokusområden där vi har förbättrat konceptet för kundgemensam produktutveckling, med hjälp av utifrån-och-in-perspektivet från våra kunder.

En framgångsrik kundgemensam produktutveckling inleds med att vi får en djupare förståelse av våra kunders verksamhet, mål och möjliga förbättringsområden. För att komma längre här har vi uppdaterat vår verktygslåda och utökat vår förståelse för att täcka in hela värdekedjan. Vid behov kan kunderna nu på ett enklare och bättre sätt få tillgång till våra olika expertteam, t.ex. våra specialister på hållbara inköp. 

Att snabbt få ut sina produkter på marknaden är en viktig framgångsfaktor för våra kunder. Våra kunder sparar tid och får en konkurrensfördel genom att använda något av våra 15 kundinnovationscenter runt om i världen. Dessa center fungerar som pilotanläggningar där vi utvecklar och testar lösningar. Vi investerar för närvarande i digital teknik för att kunna erbjuda kunderna möjligheten att dra nytta av innovationscentren virtuellt – så att de kan ta del av resultat av applikationstester och delta utbildningar även på distans.

För att öka tillgängligheten ännu mer har vi fokuserat på att sömlöst integrera bättre metoder från den reella och virtuella världen i våra kundinnovationscenter. Vi kallar detta det bästa av två världar. Nu erbjuder vi en smidig, mer inkluderande process med täta virtuella uppdateringar och mer samarbete.

Kunder föredrar ofta att ha mindre volymer vid lanseringen, för att sedan snabbt kunna skala upp om efterfrågan ökar. Vår verksamhet har redan mycket bra stöd för lanseringsflexibilitet, men vi har nu förbättrat processen ytterligare för att tillgodose behovet av hållbar uppskalning. Efterhand som det blir allt viktigare med hållbara inköp, är det avgörande att man har en plan för hur volymerna kan skalas upp på ett framgångsrikt sätt, utan att göra avkall på hållbarhetsåtaganden.

Sist men inte minst har vi effektiviserat och utvecklat processerna i vår grund för kundgemensam produktutveckling för att säkerställa att vi kan hålla vad vi lovar och ge våra kunder en ännu bättre upplevelse. Framför allt har vi inriktat oss på att alla våra interna funktioner – från inköp och verksamhetsdrift till försäljning – ska sträva åt samma håll.

”AAK har alltid haft en framgångsrik kundgemensam produktutveckling. Men med input från våra kunder och det stärkta konceptet är vi övertygade om att vi kan uppnå ännu bättre samarbete med våra kunder”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling