AAK emitterar obligationslån om 1,1 miljarder kronor

AAK AB har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 1,1 miljarder kronor med en löptid om tre år. Obligationslånet har en rörlig ränta om tre månader STIBOR plus 105 baspunkter. Intresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att bredda AAK:s finansieringsbas och till allmänna verksamhetsändamål. AAK kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018, kl. 16:30 lokal tid.
    
   
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Pressmeddelande (PDF)