Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 – rekordhögt rörelseresultat

AAK-koncernen

  • Volymerna uppgick till 564.000 ton (543.000 ton), en organisk tillväxt med 4% (4%).
  • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 16 mkr, uppgick till 526 mkr (475 mkr), en förbättring med 11%.
  • Nettoresultatet uppgick till 359 mkr (315 mkr), en ökning med 14%.
  • Vinsten per aktie ökade med 16% och uppgick till 1,39 kr (1,20 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 524 mkr (492 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -37 mkr (156 mkr).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,7% (15,6% den 31 december 2017).

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 11% till 321 mkr (288 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 206 mkr (198 mkr), en ökning med 4%.
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet ökade med 48% och uppgick till 37 mkr (25 mkr).

VD:s kommentarer
De senaste årens positiva trend fortsatte under tredje kvartalet. Mejeri och Special Nutrition var de segment som främst bidrog till resultattillväxten. Båda är också viktiga fokusområden i vårt företagsprogram The AAK Way.

Den organiska volymtillväxten uppgick till 4% (4%). Rörelseresultatet ökade med 11% till 526 mkr (475 mkr). Vinsten per aktie ökade med 16% och kassaflödet från den löpande verksamheten var också bra under kvartalet.

Alla tre affärsområdena redovisade volym- samt resultattillväxt. Merparten av våra geografiska marknader har dessutom utvecklats väl. Den något svagare utvecklingen på den amerikanska marknaden fortsatte dock under tredje kvartalet.

Food Ingredients redovisade ännu ett starkt kvartal, särskilt inom mejerisegmentet och Special Nutrition. Bagerisegmentet hade god volymtillväxt och en förbättrad produktmix med en större andel produktlösningar framtagna i samarbete med våra kunder.

Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett bra kvartal med fortsatt resultattillväxt. Efterfrågan på några av våra högförädlade produkter är fortsatt högre än vår nuvarande kapacitet. Vi fortsätter därför att genomföra flaskhalsinvesteringar för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan.

Technical Products & Feed redovisade en stark volym- och resultattillväxt under kvartalet med fortsatt förbättrad produktmix i fettsyreverksamheten.

Vi erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är de fortsatt positiva trenderna i livsmedelsindustrin.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB den 25 oktober 2018 offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet 2018, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018, kl. 08:20 lokal tid.
   
  
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)