Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK:s kapitalmarknadsdag 2018

Idag håller AAK sin årliga kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media.

Kapitalmarknadsdagen arrangeras på konferenshotellet Eriksberg i Trensum, Blekinge och inleds med en presentation av Johan Westman, VD och koncernchef, om AAK:s strategi och verksamhet. Därefter kommer finansdirektör Fredrik Nilsson att ge en uppdatering om den finansiella utvecklingen och marknadsdirektör Anne Mette Olesen kommer att presentera bolagets framsteg inom hållbarhetsområdet.

Det ges även en djupare inblick i några av AAK:s fokusområden, som innovation och kundgemensam utveckling. Karsten Nielsen, CTO, kommer att berätta om företagets innovativa och värdeskapande satsningar och Henning Villadsen, affärutvecklingsdirektör för mejerisegmentet, kommer att presentera AAK:s lösningar för växtbaserade produkter, en snabbt ökande trend hos slutkonsumenterna.

Kapitalmarknadsdagen innehåller också ett studiebesök på AAK:s största produktionsanläggning, belägen i Karlshamn.

Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen finns tillgängliga på www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson

Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018, kl. 10:00 lokal tid.

 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda.
Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Pressmeddelande (PDF)