AAK emitterar obligationslån om 500 miljoner kronor

AAK AB har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en löptid om fem år. Obligationslånet har en rörlig ränta om tre månader STIBOR plus 130 baspunkter. Intresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att finansiera AAK:s senaste företagsförvärv i Europa samt de investeringar i Asien som nyligen kommunicerats.

I november 2018 etablerade AAK AB ett så kallat MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om 4 miljarder kronor. Utöver det ovan nämnda obligationslånet emitterade företaget i december 2018 ett icke-säkerställt obligationslån om 1,1 miljarder kronor med en löptid om tre år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019, kl. 13:15 lokal tid.
    
   
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.600 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Pressmeddelande (PDF)