Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK rapporterar betydande framsteg inom hållbarhet

AAK har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2018 i vilken företaget beskriver sina ambitioner, aktiviteter och framsteg inom hållbarhetsområdet. Rapporten är baserad på företagets modell för ansvarsfull tillväxt och uppdelad i fem fokusområden – Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar.

”Vi fortsätter att göra betydande framsteg inom hållbarhetsområdet och AAK:s bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling är tydliga genom hela rapporten”, säger Johan Westman, koncernchef och VD. ”Våra ansvarsfulla inköpsaktiviteter inom leveranskedjorna för shea, palm, kokos och soja bidrar positivt till småjordbrukares försörjning och genom dialog och kundgemensamt utvecklingsarbete skapar vi ständigt nya hållbara lösningar.”

I rapporten delar AAK även med sig av initiativ kopplade till riskbedömningar inom leveranskedjorna för shea, palm och kokos, sitt engagemang för småskaliga sojaodlare i Indien samt det fortsatt starka samarbetet med fler än 134.000 kvinnor i Västafrika genom företagets program för direktinköp av sheakärnor. För att proaktivt kunna hantera mer extrema väderförhållanden fokuserar företaget också på klimatförändrings- och vattenrelaterade riskanalyser.

”Samtidigt som vi ser goda framsteg inom våra olika fokusområden vill vi fortsätta att öka våra insatser inom alla aspekter av hållbarhetsarbetet, såväl internt som externt”, säger Anne Mette Olesen, AAK:s Chief Marketing Officer med ansvar för CSR.

AAK:s hållbarhetsarbete uppmärksammades för några månader sedan då Corporate Knights Inc., efter att ha analyserat hållbarhetsarbetet hos 7.500 företag, rankade AAK bland de 100 mest hållbara företagen i världen.

För att få tillgång till en digital version av hållbarhetsrapporten, vänligen besök www.aak.com. För att erhålla en tryckt rapport, kontakta comm@aak.com.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Anne Mette Olesen
Fredrik Nilsson 
Chief Marketing Officer inklusive CSR     
Finansdirektör
Mobil: +46 708 39 93 14 Mobil: +46 708 95 22 21
E-post : annemette.olesen@aak.com E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2019, kl. 13:00 lokal tid.
  

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.600 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Pressmeddelande (PDF)