Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK:s årsredovisning för 2018 är härmed offentliggjord

AAK:s årsredovisning för 2018 är nu publicerad och finns tillgänglig på såväl engelska som svenska på företagets hemsida, www.aak.com.

Tryckta versioner av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare och övriga intressenter under vecka 16 och 17.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson

Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2019, kl. 10:00 lokal tid.
  

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.600 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Årsredovisning 2018 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)