Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2019 – stark resultattillväxt och strategisk lansering av ny portfölj av lösningar för växtbaserade livsmedel

AAK-koncernen

  • Volymerna uppgick till 565.000 ton (550.000 ton), en organisk tillväxt med 3% (6%).

  • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 19 mkr, uppgick till 518 mkr (454 mkr), en förbättring med 14%.

  • Nettoresultatet uppgick till 362 mkr (310 mkr), en ökning med 17%.

  • Vinsten per aktie ökade med 18% och uppgick till 1,42 kronor (1,20 kronor).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 408 mkr (396 mkr).

  • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,5% (15,8% den 31 december 2018).

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 18% till 346 mkr (292 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 177 mkr (169 mkr), en ökning med 5%.
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 35 mkr (32 mkr), en ökning med 9%.

VD:s kommentarer
Vår starka resultattillväxt fortsatte under andra kvartalet, främst tack vare Food Ingredients. Även Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed bidrog till resultattillväxten.

Den organiska volymtillväxten uppgick till 3% (6%), där Chocolate & Confectionery Fats stod för den starkaste volymtillväxten med en ökning på 15%.

Rörelseresultatet uppgick till 518 mkr, en förbättring med 14% jämfört med föregående år och ett rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal. Vinsten per aktie ökade med 18% och kassaflödet från den löpande verksamheten var bra.

Food Ingredients visade en fortsatt stark trend och förbättrade rörelseresultatet med 18%. Mejeri- och bageri­segmenten samt Foodservice gick särskilt starkt, men även Special Nutrition bidrog till tillväxten. Den starkaste regionala utvecklingen var i USA, Norra Latinamerika och Asien.

Chocolate & Confectionery Fats hade ännu ett bra kvartal och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på högförädlade lösningar. Den starkaste utvecklingen var i Europa och Södra Latinamerika. Som förväntat var råvaruutbytet lägre än normalt, vilket hade en fortsatt negativ inverkan på rörelseresultatet. Våra investeringsprojekt för att öka kapaciteten och stärka vår leveranskedja utvecklas enligt plan och förväntas vara klara innan årets slut.

Technical Products & Feed förbättrade rörelseresultatet med 9%, trots ett mycket starkt 2018. Den starka utvecklingen berodde främst på foderverksamheten.

Viktiga strategiska händelser under kvartalet omfattar lanseringen av AkoPlanet™, vår nya portfölj av skräddarsydda lösningar för livsmedelsproducenter som utvecklar växtbaserade alternativ till kött-, mejeri- och glassprodukter. Vi har även lanserat COBAO™ Pure, en banbrytande chokladlösning som står emot värmerelaterad blomning, fördröjer migrering och ger längre hållbarhet.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produkt­utveckling i nära samarbete med kunderna, och vi upplever att trenderna inom våra marknader är gynnsamma för oss. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 16 juli 2019, offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2019, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
 fredrik.nilsson@aak.com
    

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019, kl. 11:00 lokal tid.
  

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)