AAK accelererar optimeringen inom ramen för den nya strategin

Den pågående coronapandemin fortsätter att påverka människor, samhällen och affärsverksamheter världen över. Under de senaste månaderna har omfattande restriktioner och nedstängningsåtgärder implementerats i de flesta länder runt om i världen.

Som tidigare kommunicerats har detta resulterat i en minskad efterfrågan och en negativ inverkan på lönsamheten inom de flesta industrier som AAK levererar till. Som svar på detta optimerar vi vår kostnadsbas inom berörda segment utan att äventyra den långsiktiga kapaciteten och de strategiska initiativen.

"Trots coronapandemins påverkan på kort till medellång sikt ser vi i nuläget ingen anledning att justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande trenderna på våra marknader och vi fortsätter därför att vara försiktigt optimistiska inför framtiden”, säger Johan Westman, koncernchef och VD. ”För att understödja vår långsiktiga ambition har vi dock beslutat att accelerera optimeringen av vår kostnadsstruktur.”

Därför har AAK initierat strukturåtgärder som inkluderar jämförelsestörande kostnader på cirka 200 miljoner kronor, vilka kommer att redovisas i rörelseresultatet för det andra kvartalet 2020. Cirka 3540 procent förväntas påverka kassaflödet. Dessa åtgärder förväntas ge en årlig besparing på cirka 150 miljoner kronor och förväntas nå full årstakt under andra halvåret 2021.

”De planerade åtgärderna, som huvudsakligen omfattar reducering av arbetstillfällen globalt och inköpsoptimeringar, är helt i linje med vår strategiska inriktning för att optimera bagerisegmentet, mejerisegmentet samt Foodservice och kommer samtidigt att finansiera strategiska investeringar inom exempelvis segmentet för växtbaserade livsmedel”, säger Johan Westman.

AAK kommer även att rapportera en jämförelsestörande intäkt om 200–225 miljoner kronor hänförlig till en optimering av koncernens kapitalstruktur. Den kommer inte att påverka kassaflödet.

Ytterligare information om de planerade åtgärderna kommer att ges i samband med AAK:s delårsrapport för andra kvartalet som offentliggörs den 17 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020, kl. 13:30 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Pressmeddelande (PDF)