AAK fortsätter att göra betydande framsteg inom hållbarhet

AAK AB (publ.) har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2020. Rapporten visar hur hållbarhet är kärnan i AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, och hur det är integrerat i alla delar av företagets värdekedja, från växt till varumärke. I rapporten beskrivs ambitioner, aktiviteter och framsteg inom de tre fokusområdena Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar.

”Det är med glädje jag konstaterar att vi fortsätter att göra stora framsteg inom våra hållbarhetsaktiviteter och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Det har gjorts betydande framsteg inom våra leveranskedjor för råvaruinköp och med hänsyn till resurseffektivitet. Vi har därtill stärkt vår portfölj av produkter och lösningar som är bra för både människor och miljö.”

En viktig framgång under 2020 var den kraftiga ökningen av antalet kvinnor som är inkluderade i Kolo Nafaso, AAK:s program för direktinköp av sheakärnor i Västafrika. Programmet, som har en mycket positiv inverkan på kvinnorna och deras familjer, omfattar nu fler än 320.000 kvinnor, vilket är en ökning med 39% jämfört med 2019. AAK har också tagit viktiga steg på vägen mot hållbar palmolja genom ett åtagande om en leveranskedja för palm som är 100% spårbar till plantage och verifierat fri från avskogning senast 2025.

Företaget har även reducerat sitt miljöavtryck avsevärt genom att minska både energi- och vattenförbrukningen samt avfallsintensiteten, räknat per bearbetad råvaruenhet.

”Ett annat viktigt steg är att vi har undertecknat utfästelsen om att delta i initiativet för vetenskapsbaserade mål, vilket ställer våra produktionsanläggningar och vår leveranskedja under Science Based Targets-initiativet”, säger Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer. ”Det här och alla andra ambitioner och framsteg som vi delar med oss av i rapporten är resultatet av ett verkligt globalt och tvärfunktionellt samarbete inom AAK.”

För tillgång till en digital version av hållbarhetsrapporten, vänligen besök www.aak.com. För att erhålla en tryckt rapport, kontakta comm@aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Mette Olesen
Chief Strategy & Sustainability Officer

 Telefon: +46 708 39 93 14
E-post: annemette.olesen@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 13:00 lokal tid.


Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)