AAK och Mars i tioårigt samarbete kring hållbar shea som ska stärka kvinnor i Västafrika

AAK har tillsammans med Mars, flera ledande icke-statliga organisationer samt en investeringsfond skapat ett offentlig-privat partnerskap i syfte att förbättra försörjningen för de kvinnor som arbetar inom leveranskedjan för shea i Ghana. Fram till 2030 ämnar initiativet, som går under namnet Women in Shea (WISH), att nå 13.000 kvinnor från fler än 150 samhällen i norra Ghana.

Projektmål
Partnerna inom WISH-initiativet har som gemensamt mål att förbättra de ekonomiska och sociala förutsättningarna för de 13.000 kvinnorna, att främja en bättre miljö inom skogsjordbrukssystemen för sheaträd samt möta den växande efterfrågan på högkvalitativa sheakärnor.

Projektmålen kommer att uppnås genom att öka kvinnornas tillgång till sparkonton och krediter, förbättra tekniken för att hantera naturresurser samt minska arbetstiden och -intensiteten i samband med insamlingen och bearbetningen av sheakärnorna. Vart och ett av dessa områden gör det möjligt för dessa kvinnor att få ut mer av de kärnor de samlar in.

På lång sikt kommer projektet också att ha en positiv inverkan på sheakärnornas kvantitet och kvalitet samt den totala hållbarheten inom leveranskedjan. AAK förser Mars med kakaosmörersättare (eng. cocoa butter equivalents) baserade på sheasmör för applikationer inom choklad och konfektyr. Företagen har åtagit sig att köpa de sheakärnor som produceras inom ramen för det tioåriga WISH-projektet. Projektet bygger på AAK:s Kolo Nafaso-program inom vilket handel sker direkt med kvinnorna som samlar in och bearbetar sheakärnor, något som gör det möjligt för dem att öka sina inkomster på ett hållbart sätt. Projektet är också nära kopplat till AAK:s verksamhetssyfte – Making Better Happen™.

Gemensamt affärsvärde
Luis Parra, Global Business Director, Chocolate & Confectionery Fats på AAK: ”Mars och AAK har ett gemensamt affärsvärde, inklusive ett långsiktigt hållbarhetsengagemang. WISH-initiativet ger ekonomiska och sociala fördelar för kvinnorna i projektet och främjar en bättre miljö inom skogsjordbrukssystemen för sheaträd. Det ger också hållbara sheakärnor som AAK kommer att förädla till högkvalitativa lösningar som Mars sedan använder i sina choklad- och konfektyrprodukter. WISH-initiativet är verkligen en samarbetsinsats och vi är mycket stolta över att vara en del av det.”

Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer på AAK: ”WISH är ett banbrytande partnerskap mellan olika intressenter i leveranskedjan för shea som kombinerar kunskap och inflytande från såväl den offentliga som den privata sektorn. Potentialen för en positiv och hållbar förändring är enorm, särskilt med tanke på de involverade partnernas holistiska, långsiktiga och praktiska förhållningssätt.”

En koalition av offentliga och privata samarbetspartner:

  • AAK är specialiserat på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i många konsumentprodukter. Med hjälp av sin kundgemensamma produktutveckling löser företaget kundspecifika behov inom många branscher – choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård.
  • Mars Incorporated är världsledande inom konfektyr-, livsmedels- och djurfoderprodukter och investerare och partner i Livelihoods Fund for Family Farming (L3F).
  • The US Agency for International Development (USAID) leder internationell utveckling och humanitära insatser för att rädda liv, minska fattigdom, stärka demokratisk styrning och hjälpa människor att utvecklas.
  • The Livelihoods Fund for Family Farming (L3F) är en investeringsfond som lanserades 2015 tillsammans med Mars och Danone (där Firmenich och Veolia senare anslöt) som syftar till att förändra leveranskedjorna för banbrytande varumärken och samtidigt förbättra småjordbrukares försörjning.
  • CARE International är den ledande implementeringspartnern för WISH-initiativet och har varit verksam i Ghana sedan 1994. För närvarande arbetar Care International med fler än 40 partnerorganisationer för att främja integrerade programstrategier i kampen mot extrem fattigdom och social orättvisa.
  • Presbyterian Agricultural Services (PAS) är en ghanansk ideell, icke-statlig organisation med över 50 års erfarenhet av att tillhandahålla rådgivning till jordbruksorganisationer. Fler än 20.000 kvinnor som arbetar inom leveranskedjan för shea har gynnats av PAS insatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tim Stephenson
President Global Sourcing & Trading
 Telefon: +44 7768 822 031
E-post: tim.stephenson@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 10:30 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)