AAK:s årsredovisning för 2020 är härmed offentliggjord

AAK:s årsredovisning för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på såväl svenska som engelska på företagets hemsida, www.aak.com.

Tryckta versioner av årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare och andra intressenter under vecka 16 och 17.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jarl Andreasson
Tillförordnad finansdirektör och Director Financial Control & Tax

 Mobil: +46 708 14 64 06
E-post: jarl.andreasson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2021, kl. 10:00 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.Files

AAK Årsredovisning 2020

Pressmeddelande (PDF)