AAK förnyar samt emitterar obligationslån om totalt 1,5 miljarder kronor

AAK AB (publ.) har undertecknat ett avtal med Svensk Exportkredit (SEK) om förnyelse av ett existerande obligationslån om 500 miljoner kronor med förfallodatum och förnyelsedatum under augusti månad. Detta obligationslån kommer att ha en löptid om ett år och kommer att löpa med rörlig ränta.
 
AAK har även emitterat två nya obligationslån med Svensk Exportkredit om vardera 500 miljoner kronor med en löptid om två respektive fyra år. Obligationslånen löper med rörlig ränta. AAK har för avsikt att hållbarhetslänka dessa två obligationer.
 
Likviden från emissionerna kommer att användas till att bredda AAK:s finansieringsbas och till allmänna verksamhetsmål.

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Persson
Group Treasurer
Telefon: +46 733 35 82 54
E-post:
marianne.persson@aak.com
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 11:00 lokal tid.
 
Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)