AAK investerar 500 miljoner kronor i biomassapannor för betydligt reducerade CO₂-utsläpp samt besparingar

AAK AB (publ.) kommer att investera 500 miljoner kronor för att installera biomassapannor vid sin produktionsanläggning i Århus, Danmark – ett initiativ som förväntas reducera anläggningens CO₂-utsläpp med cirka 90%. Installationen kommer även att resultera i betydande besparingar då fossilt bränsle ersätts av sheamjöl, en biprodukt från anläggningens process för utvinning av sheaolja. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

Anläggningen i Århus har drivit ett pilotprojekt med en liten biomassapanna under de senaste fem åren, med ambitionen att göra verksamheten mer hållbar. Som ett resultat av de positiva erfarenheterna från projektet, och för att ytterligare minska anläggningens miljöpåverkan, kommer två nya pannor på 18 MW vardera att installeras. Tillsammans förväntas de tre pannorna minska CO₂-utsläppen med mer än 45.000 ton per år, vilket innebär en minskning av koncernens totala scope 1-utsläpp med 16%. Då pannorna körs på sheamjöl kommer behovet av fossilt bränsle praktiskt taget att elimineras. Detta förväntas ge årliga besparingar på upp till 100 miljoner kronor.

”AAK är fast beslutet att påskynda sin reducering av växthusgasutsläpp och detta initiativ kommer definitivt att resultera i verkliga framsteg. Inte minst kommer det att starkt bidra till att uppnå de forskningsbaserade mål vi håller på att fastställa”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi hårt för att säkerställa en hållbar leveranskedja för våra olika råvaror. Den här investeringen visar tydligt att vi är lika målmedvetna när det gäller att begränsa vår egen verksamhets miljöpåverkan.”

Utöver sänkta CO₂-utsläpp och besparingar kommer användningen av sheamjöl för att driva biomassapannorna att generera aska, vilken i sin tur kan användas för gödning. I princip kommer således alla delar av sheakärnorna att användas.

AAK:s produktionsanläggning i Århus är specialiserad på krossning, raffinering och fraktionering av shea, en unik råvara från Västafrika som AAK har köpt in och arbetat med i mer än 60 år. Vid anläggningen tillverkar AAK ett stort antal produkter, däribland sheastearin – en viktig komponent i kakaosmörersättare (cocoa butter equivalents, CBE), som ofta används i choklad- och konfektyrprodukter. AAK levererar även sheabaserade mjukgörare för kosmetik- och kroppsvårdsprodukter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Grotte
Head of IR and Corporate Communications
Telefon: +46 737 16 80 01
E-post: gabriella.grotte@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 13:30 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)