AAK lämnar Ryssland

AAK AB (publ.) har fattat beslut om att avveckla verksamhet och investeringar i Ryssland under kontrollerade former.

I mars kommunicerade AAK ett temporärt stopp av leveranser till, och försäljning i, Ryssland. Sedan dess har bolaget genomfört en analys som resulterat i ett beslut om att permanent avveckla verksamheten i landet. AAK har redan påbörjat denna känsliga och komplicerade process och fokuserar på att genomföra den på ett sätt som säkerställer såväl regelefterlevnad som våra medarbetares säkerhet. Ryssland utgör cirka 3 procent av AAK:s volymer, mätt i ton.

 

En del av avvecklingen avser utträdet ur ett lokalt samriskbolag (JV), i vilket AAK håller en 75-procentig ägarandel. Målet är att nå en överenskommelse om att låta denna andel återgå till JV-partnern, från vilken den köptes. Samriskbolaget står för cirka hälften av AAK:s volymer i landet – eller cirka 1,5 procent av gruppens totala volymer, mätt i ton. En majoritet av dessa rapporteras inom Food Ingredients.

 

Resterande volymer i Ryssland importeras och säljs via AAK:s ryska försäljningsbolag, vilket kommer att avvecklas. Största delen av dessa volymer rapporteras inom affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats. AAK arbetar intensivt för att flytta en så stor andel som möjligt av dessa volymer till kunder i andra geografier.

 

Avvecklingen och dess effekter
Avvecklingen förväntas leda till en kostnad om cirka 300–350 miljoner kronor som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet. Givet antagandet om en gradvis överföring av volymer, räknar AAK med att den totala effekten på rörelseresultatet blir 75–100 miljoner kronor under 2022.

 

För ytterligare information:
AAK släpper kvartalsrapport idag och kommer att hålla en press- och analytikerkonferens klockan 13:00. För mer information om ovanstående beslut, är du välkommen att ta del av konferensen. Klicka här för information om hur du går tillväga. Det går även bra att kontakta oss via investor@aak.com.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 11:55 lokal tid.

 

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)