AAK stärker sin position i sydöstra Indien genom förvärv av Arani Agro Oil

AAK har förvärvat 100 procent av aktierna i Arani Agro Oil Industries Ltd. Förvärvet är i linje med AAK:s strategi att expandera geografiskt och öka marknadsandelen på den indiska marknaden för specialoljor och specialfetter. Arani bedriver verksamhet från Kakinada hamn på Indiens sydöstra kust.

 

För att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten planerar AAK att investera 200-300 miljoner kronor, inklusive förvärvet, i produktionsanläggningen under de kommande åren. Investeringarna kommer att bidra till utvecklingen av närområdet samt att AAK kommer att utvidga sitt nuvarande program för samhällsstöd till den nyförvärvade AAK-anläggningen.

 

"Indien fortsätter att öka sin betydelse för den globala försörjningskedjan av livsmedel och den indiska livsmedels- och hälsoindustrin befinner sig i en unik position för att kunna dra nytta av både nationell och exporttillväxt. Den här investeringen stärker AAK:s åtagande att göra ett positivt avtryck och bidra till våra kunders tillväxt och expansion i Indien och i andra länder", säger Sten Estrup, President AAK Asia.

 

"Verksamheten i Indien har haft god tillväxt och förvärvet av Arani är ett strategiskt nästa steg för att fånga tillväxtmöjligheterna på en viktig marknad", säger Dheeraj Talreja, President AAK India. "Förvärvet ger AAK en plattform för att kunna leverera till flertalet strategiska kunder inom Chocolate & Confectionery Fats, Nutrition, Bakery och Dairy i regionen".

 

I slutet av 2020 förvärvade AAK 100 procent av aktierna i Kamani Oil efter ett framgångsrikt femårigt joint venture med grundarfamiljen. Sedan dess har AAK invigt ett nytt indiskt huvudkontor och ett Customer Innovation Centre i Thane utanför Mumbai, samt att man fortsatt investera i uppgraderingen och utbyggnaden av den befintliga produktionskapaciteten i Indien.

 

Förvärvet, som förväntas slutföras innan utgången av 2022, konsolideras i samband med slutförandet och har inte någon materiell påverkan på AAK:s resultat.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Ahlgren

Head of IR & Corporate Communications

Telefon: +46 706 681 07 34

E-post: carl.ahlgren@aak.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:30 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.
 Files

Pressmeddelande (PDF)