AAK stoppar temporärt leveranser till och försäljning i Ryssland

AAK (publ.) har beslutat att temporärt stoppa leveranser till, och försäljning i, Ryssland. Även om AAK är en leverantör inom livsmedelssektorn, vilken inte omfattas av sanktioner, har det blivit mycket svårt att säkerställa sanktionsefterlevnad kring såväl logistik- och handelsflöden som mot tredje part.

I Ukraina har AAK ett försäljningskontor med ett tiotal anställda, vars säkerhet är vår största prioritet. Vi för en kontinuerlig dialog med dem och kommer att göra allt vi kan för att bidra till deras fortsatta säkerhet.

 

Ryssland utgör cirka 3 procent av AAK:s volymer, mätt i ton, och Ukraina mindre än 1 procent. AAK utvärderar kontinuerligt situationen och kommer att göra anpassningar om nödvändigt.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriella Grotte

Head of IR and Corporate Communications

Telefon: +46 737 16 80 01

E-post: gabriella.grotte@aak.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2022 kl. 21:00 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)