AAK:s årsredovisning för 2021 är härmed offentliggjord

AAK:s årsredovisning för 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig på svenska och engelska på AAK:s hemsida, www.aak.com, och på företagets huvudkontor.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gabriella Grotte
Head of IR and Corporate Communications
Telefon: +46 737 16 80 01
E-post: gabriella.grotte@aak.com

Denna information är sådan som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 10:00 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

AAK Årsredovisning 2021

aakab-2021-12-31-sv.zip

Pressmeddelande (PDF)

aakab-2021-12-31-sv preview