Inbjudan till presentation av AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké

I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2022, hålls en press- och analytikerkonferens tisdagen den 2 februari 2023 klockan 10:00 lokal tid. Konferensen kommer att ledas av Johan Westman, koncernchef och VD, och Tomas Bergendahl, finansdirektör.

Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Om du önskar ställa frågor muntligt, vänligen använd telefonalternativet.

  • Om du vill delta via telefon, vänligen registrera dig på följande länk.
  • För att följa konferensen via webbsändning, vänligen använd följande länk.

Det finns möjlighet att titta på webbsändningen i efterhand.

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022 kommer att offentliggöras den 2 februari 2023 kl. 8:30 lokal tid. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt under fliken Investerare på vår webbplats, www.aak.com innan konferensen startar. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Ahlgren
Head of IR and Corporate Communications
Mobil: +46 706 81 07 34
E-post: carl.ahlgren@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2023 kl. 12:30 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Pressmeddelande (PDF)