blå himmel med vita moln

Allmänna villkor AAK.com

Allmänna villkor

Vid åtkomst till och användning av AAK:s webbplats gäller följande allmänna villkor samt svensk lag.

När du besöker vår webbplats accepterar du dessa allmänna villkor och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker webbplatsen. Om du inte accepterar villkoren för webbplatsen ber vi dig att inte använda dig av webbplatsen. Webbplatser för andra bolag i AAK-koncernen kan ha ytterligare villkor som du bör läsa separat.

Immateriella rättigheter

Copyright © AAK AB 2005-2020. Med ensamrätt. Copyrighträttigheterna och alla andra immateriella rättigheter till alla texter och bilder, allt ljud, all mjukvara och allt annat material på denna webbplats ägs av AAK AB och dess närstående företag alternativt har tagits med efter godkännande av aktuell äganderättsinnehavare. Referenser till dotterföretag eller närstående företag omfattar och ska omfatta samtliga bolag i AAK-koncernen.

Du får surfa på den här webbplatsen och återge utdrag genom att skriva ut, ladda ner till hårddisk och vidarebefordra detta till andra, men informationen får endast användas i icke-kommersiellt syfte, i informationssyfte och för eget bruk. Inget innehåll på webbplatsen får säljas eller distribueras i kommersiellt syfte och innehållet får heller inte ändras eller användas som en del av något annat verk, annan publikation eller webbplats, varken som pappersutskrift eller i elektroniskt format, eller läggas upp på någon annan webbplats. Inga andra tillstånd eller rättigheter medges.

Alla varumärken som visas på den här webbplatsen antingen ägs eller används med tillstånd av AAK AB och dess närstående företag.

Innehåll

Innehållet på den här webbplatsen har lagts till med ärligt uppsåt och är endast för allmänt informationssyfte. Det går inte att förlita sig på innehållet för något specifikt syfte och vi ger eller lämnar ingen garanti för att informationen är korrekt eller fullständig. Aktiekurser och aktievinster kan både öka och minska och det kan hända att investerare inte får tillbaka investerat kapital. Historisk utveckling är inte nödvändigtvis en indikation om framtida utveckling.

Varken AAK AB, dess närstående företag eller dessa företags anställda eller agenter kan hållas ansvariga för någon som helst förlust, skada eller kostnad som uppstår till följd av besök på eller användning av webbplatsen eller någon tillhörande webbplats, exempelvis vinstbortfall, indirekt eller direkt skada, följdskada eller olyckor.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan att meddela detta göra ändringar och korrigeringar på webbplatsen om och när vi anser att det behövs.

Tillgång till produkter

Att vi refererar till eller nämner en produkt eller tjänst på webbplatsen betyder inte att vi kan sälja den eller har den i lager och det betyder inte att produkten eller tjänsten är tillgänglig i alla länder eller att namnet, beskrivningen eller specifikationen på produkten eller tjänsten är samma som på webbplatsen. Om du vill veta om en produkt eller tjänst finns att tillgå eller passar för en viss produkt eller tjänst ska du kontakta ditt lokala AAK-kontor eller en AAK-distributör.

Uppgiftslämnande

När du lämnar information eller personuppgifter till oss, garanterar du och samtycker till att vi får använda den informationen och de personuppgifterna utan att utge ersättning och utan att vi inkräktar på någons rättigheter.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som vi får tillgång till via den här webbplatsen kommer endast att användas i enlighet med vår Information om behandling av personuppgifter. Vi ber dig att läsa den innan du lämnar personuppgifter eller annan information till oss.

Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om innehållet i dessa allmänna villkor är du välkommen att kontakta oss på comm@aak.com.