Betande kor på äng - Technical Products - AAK

Bättre skördar och ökad näringshalt

Från naturen, till naturen

Det naturliga kretsloppet

Phosforkalken är både en ren återvinningsprodukt vid förädling och rening av vegetabiliska oljor, från framförallt svenska rapsfrön, och en biprodukt från AAK i Karlshamn. Phosforkalken återförs till åkermarken med ett rikt innehåll av kalk, fosfor och magnesium.

AAK är en ledande leverantör av värdehöjande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdehöjande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice.

AAK:s beprövade expertis är baserad på 150 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. Vi är AAK – The Co-Development Company.

AAK Swedens råvaruflöde