Gödselspridare som gödslar ett odlingsfält - Technical Products - AAK

Lagring, leverans och spridning

Hur lagras och sprids Phosforkalken?

Phosforkalken har under de senaste 30 åren levererats ut till lantbruket i framförallt Blekinge. Utleveransen sker dagligen med containerbilar.

Då produkten har ett rikt innehåll av fosfor undviker vi att tippa nära vattendrag och brunnar. Produkten kan lukta, framförallt under den varma årstiden, därför bör man undvika att lagra nära bostäder eller fritidshus. Färgen på produkten kan skifta något mellan olika leveranser på grund av vilket fröslag som användes i processen.

Produkten har en TS-halt på cirka 50 procent och den kan spridas direkt efter leverans. Alternativt kan man låta produkten torka ut och sprida den vid senare tidpunkt.

Spridningen sker med en normal gödselspridare, men den bör vara utrustad med spridarbord eller stående valsar för att få en bred och bra spridningsbild.

Phosforkalken bör brukas in väl och det görs med fördel efter träda, innan höstsådd eller före vårplöjning. I försök har det visat sig att framförallt vete, höstraps, sockerbetor, potatis och vallar svarar med höga skördeökningar (se mer under Försöksdata).