Försöksdata

Ökad skörd, mindre kostnad

Fältförsök i Skåne 2019

Nya försök visar att Phosforkalk ökar stärkelseskörden med ca 600 kg eller ca 2400 kronor per hektar. Trots befintlig fosfor i marken, se nedan – tillför Phosforkalk marken näring som ökar skörden. Som en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska oljor och fetter arbetar AAK kontinuerligt med att återföra växtnäring till svensk åkermark. Under 2019 har ytterligare ett fältförsök visat på Phosforkalkens förmåga att påverka skörden av stärkelsepotatis. 

Fältförsök med Phosforkalk 2019

Stärkelsepotatis

Försöksutförare: Hushållningssällskapet Skåne.
Försöksplats: Helgagården i Kristianstad.

Ladda ner de senaste resultaten här:
Enkel sammanställning - AAK.pdf
Kalk -19 LA-81-2018 - AAK.pdf
Kalk-19 LA-81-2018 Excel - AAK.xlsx
Växtföljdsförsök med phosforkalk - AAK.pdf